CORRELACIONS TEMPS VERBALS

TEMPS BÀSIC D’UN TEXT

Els textos tenen un text bàsic que depèn de la relació que s’estableixi entre el moment de la parla i el fet sobre el qual es parla.

Si el que s’explica forma part del passat, el temps bàsic és el passat i la resta es trien a partir d’aquest temps.

Si el que s’explica forma part del present, el temps bàsic és el present i la resta es trien en funció d’aquest temps.

Qualsevol canvi de temps ve determinat pel discus.