EP!

Ús de HI HA +CD / N’HI HA (sense CD)

Aquestes dues expressions no són mai intercanviables!

Cal estar atents a no posar el CD i el pronom alhora, perquè l’oració seria incorrecta.

Hi ha tres tipus de subordinades. N‘hi ha de tres tipus

Avui hi ha núvols molt foscos. Avui n‘hi ha de molt foscos.

Hi haurà pomes per postres. N‘hi haurà per postres.

Recorda que el pronom feble en només substitueix el nucli.

No es poden barrejar les dues estructures. * N’hi ha tres tipus de subordinades.

——————

Enumeracions

* També tenim

*Estan les adjectives, les substantives

* Trobem les adjectives, les substantives

Alternatives:

Les oracions subordinades poden ser substantives, adjectives i adverbials. Equivalen, respectivament, a un substantiu, un adjectiu o un adverbi.

Distingim / hi ha tres tipus de subordinades: les adjectives, les substantives i les adverbials.

Les subordinades es classifiquen en tres tipus: adjectives, substantives i adverbials.

 

————————

Cal evitar l’ús dels pronoms demostratius en lloc de pronoms febles o de relatius

*Les adjectives equivalen a un adjectiu i es poden substituir per aquest.

Les adjectives equivalen a un adjectiu, pel qual es poden substituir.

Les adjectives es poden substituir per un adjectiu.

_____________

Mai coma entre subjecte i verb (dues, sí, perquè separaria un incís)

_______________

vàries no es pot fer servir com a determinant; sí, com a adjectiu qualificatiu.

Es pot substituir per diverses, algunes,  etc.

Alternativa:

Hem vist algunes possibilitats.

___________________

EXPRESSIONS PER A DEFINIR

…. consisteix en + nom

La pronominalització consisteix en la substitució…

….consisteix a + verb

La pronominalització consisteix a substituir…

____________________

EN + INFINITIU amb valor temporal (en el moment de)

Indica valor temporal.

Resultat d'imatges de stopCal no emprar la contracció al.

*Al sortir de l’ajuntament, se’l va trobar a la porta

Resultat d'imatges de semàforo verde En sortir de l’Ajuntament, se’l va trobar a la porta.

_____________________________________

 

GERUNDIS

Consulta El gerundi mai no indica una acció posterior a una altra.