Subordinades substantives de relatiu

Les oracions subordinades substantives de relatiu o substantivades provenen d’oracions adjectives que han perdut un antecedent que era molt genèric (cosa, persona, tema, etc). 

Repartirem mantes a les persones que ho necessitin. (Subordinada adjectiva). 

Repartirem mantes a les persones que ho necessitin. (L’antecedent persones és molt general i se suprimeix)

Repartirem mantes a qui ho necessiti.

  • Commutable per: tothom.
  • Fa funció de CI del verb repartirem.
  • Té un pronom relatiu (qui)
  • En conclusió s’ha convertit en una subordinada substantiva de relatiu.

 

Desconeixem els temes que explicarà. (Subordinada adjectiva)
Desconeixem els temes que explicarà. (L’antecedent és molt general i es pot suprimir)
Desconeixem el que explicarà. 
  • Commutable per : allò
  • Fa funció de CD del verb principal desconeixem.
  • Té un pronom relatiu, que
  • En conclusió, s’ha convertit en una subordinada substantiva de relatiu.