CONDICIONALS

Correlació de temps verbals en les oracions condicionals amb la conjunció SI.

1.Present indicatiu  (o. condicional)Futur o present d’indicatiu  ( o. principal)

2. Imperfet subjuntiu (o indic) (o. condicional)  Condicional simple  ( o. principal)

3. Plusquamperfet subj  (o. condicional) Condicional perfet( o. principal)

1. Si plou molt, no anirem / anem a la platja.

2.Si plogués /plovia molt, no aniríem a la platja

3. Si hagués plogut molt, no hauríem anat a la platja.

 

La resta de locucions conjuntives condicionals només admeten el verb conjugat en subjuntiu o en infinitiu.

En cas que faci present subjuntiu sol, anirem a caminar per la muntanya.

Posat que fes imperfet subjuntiu sol, aniríem a caminar per la muntanya.

Ens quedarem a casa llevat que plogui .present subjuntiu

En cas de ser infinitiu necessari, ens quedarem a casa.

 

 Pensa a posar una coma després de l’oració condicional!