C.LECTORA

ESTRATÈGIES PER ENTENDRE MILLORS ELS TEXTOS

 1. Imaginem sobre què anirà el text: Llegim el títol, mirem il·lustracions o negretes.
 2. Fem una lectura ràpida del text.
 3. Intentem deduir el significat de les paraules que no entenguem.
  1. Llegim atentament el context i pensem una expressió sinònima que hi pugui anar bé i el text continuï  tenint sentit.
  2. Mirem l’estructura de la paraula. Té algun mot amagat? Té algun prefix que tingui algun significat per a nosaltres (comparem-ho amb altres mots)? Al gun sufix? Coneixem algun mot de la mateixa família? (bifurcació, neologisme, prediccions).
  3. Pensem si hi ha alguna paraula d’una altra llengua romànica que coneguem que s’hi assembli (castellà, portuguès, romanès, francès, italià, occità-aranès, etc)
 4. Fem una lectura atenta amb un llapis a la mà.
  1. Marquem paraules clau.
  2. Posem un títol a cada paràgraf