VERBS NO PRONOMINALS

Verbs que no són pronominals i, en castellà, sí.

Resultat d'imatges de semàforo verdecaure  (cast. caerse)

Resultat d'imatges de stop caure’s

Va caure escales avall  * Es va caure…

Resultat d'imatges de semàforo verderelliscar

Resultat d'imatges de stop relliscar-se

Va relliscar. Se resbaló.

*Es va relliscar

*Se li va relliscar el barril.  Li va relliscar el barril.