ACTIVITATS

Activitats per practicar l’ús de  les diferentsformes verbals

A) J / G,  C / QU i altres en les formes verbals  Activitats 5, 6 i 7

B)     verbs estaranar  Activitat 8

C)   present d’indicatiu i de subjuntiu, imperatiu Activitat 9 i 10

D)    Verb haver-hi Activitat 73

E)   1a singular present_alguns verbs irregulars  Activitat 79

F)   Gerundis i participis Activitat 72, 74, 75, 76, 71, 143,

G)    Subjuntiu Activitat 78, 80, 82-85

H)    Collir, sortir, cosir  Actyivitats 187-191

I)  Jeure, néixer, treure, poder, voler i altres de la segona conjugació.

J) Verbs amb arrels velaritzades 

KVerbs irregulars segona conjugació

L) Verbs irregulars tercera conjugació (sortir, tossir, cosir, collir, escopir), dièresi

M) Verbs irregulars tercera conjugació

N) Infinitiu, ús en el passat perifràstic

O) Gerundis. Mai velar. Només simultaneïtat i anterioritat

P) Participis irregulars

Q) Síntesi

Activitats aprenentatge. Aplicacions llengua

Feu clic aquí     Per a alumnes de 4t d’eso

 • Verbs de la primera conjugació > remarques ortogràfiques : canvis ortogràfics i dièresi (activitats  6 i 8)
 • Verbs de la 2a conjugació > remarques ortogràfiques i morfolpogiques: poder, voler, jeure, néixer, treure. Errors en la conjugació (activitats 14, 15 i 16)
 • Verbs de la 3a conjugació  > remarques ortogràfiques :sortir, tossir, cosir, collir, escopir; dièresi (activitats 33, 35 i 36)
 • Verbs de la 2a conjugació > verbs amb formes velaritzades  ( activitats 17, 18, 19 i 20)
 • Altres verbs irregulars
  • Verbs de la primera conjugació > verbs irregulars: anar i estar (activitats 10, 11 i 12)
  • Verbs de la 2a conjugació > verbs irregulars (activitats  24, 25, 26, 27 i 28)
  • Verbs de la 3a conjugació > verbs irregulars (activitats  37, 38 i 39)

SOPES DE LLETRES

velar 1a singular

sortir, tossir, cosir, collir, escopir