REPÀS

1r trimestre:

 • Apòstrof:
  • l’article LA no s’apostrofa si el mot següent comença en I / U àtones. La usura, la iaia
  • L’apòstrof sempre va tant a la dreta com es pugui ( se’n va / se n’ha anat).
 • Mots amb gènere per recordar
  • la resplendor, els afores
 • Diftongs
 • Fonètica
  • oclusiu + fricatiu, palatal, sord o sonor (despatx-sord, platja-sonor)
  • fricatius, palatals sords
  • fricatius, palatals, sonors
  • laterals
  • geminació de laterals (batlle) [ba λλ∂]
  • Pronúncia sonora dels grups -tj-tg (platja, platges) [d  ]
 • Plurals per recordar
  • -ig : plurals possibles en -s / -os (boig, boigs, bojos)
  • adjectius acabats en -oç, -iç, aç: al singular no tenen femení (veloç, feliç, capaç), al plural, sí (veloços, veloces/ feliços, felices/, capaços, capaces)