NIVELL III tria de RELATIUS

PRONOMS RELATIU

 

Per subordinar correctament aquesta oració, hem de fer servir un pronom relatiu.
SIMPLES
QUÈ (tònic, amb accent)  Darrere de preposició, substituïble pel relatiu compost
QUE (àton) Mai darrere de preposició
qui  (de persona)
on (de lloc)
COMPOSTOS
EL QUAL, LA QUAL, ELS QUALS, LES QUALS
RELATIU POSSESSIU(fa funció de CN)
NOM + DEL QUAL / DE LA QUAL/ DELS QUALS / DE LES QUALS
Equivalent a CUYO, CUYA, CUYOS, CUYAS (castellà) i al WHOSE de l’anglès.
En aquestes llengües, el relatiu va abans del nom i és, doncs, un determinant
En català, va després i és un CN.
RELATIU NEUTRE
LA QUAL COSA, COSA QUE, FET QUEEl seu referent és una oració anterior.
 ATENCIÓ!
  1. Després de preposició: si la preposició és tònica, el relatiu ha de ser el compost.
El dolor contra el qual lluita és constant.
FUNCIONS DELS PRONOMS RELATIUS
Com sé la funció que fa el pronom relatiu dins l’oració subordinada?
Reconstrueixo l’oració subordinada, substituint el pronom pel sintagma que substitueix i miro quina funció fa.
El pronom i l’element substituït sempre fan la mateixa funció. Atenció! No té per què  ser la mateixa que la de l’antecedent!
El llapis amb què ha escrit és teu.
 
— Ha escrit amb el llapis.
                       CC
— El llapis [amb què ha escrit] és teu.                
                         CC           V
                    

QUE

Fa de subjecte, CD o CC temps.
Mai va precedit de preposició.
Pot ser substituït per EL QUAL en una oració explicativa (només si fa de subjecte o CD), però mai especificativa.
 
Els esportistes que van participar en la jornada anaven en cadira de rodes.
Els esportistes, que / els quals van participar en la jornada, anaven en cadira de rodes.
 
 
EL QUE, la que, els que, les que
 
Només és correcte en aquests dos casos:
a) l’antecedent elidit es pot col·locar darrere l’article. Substituïble per aquell que:
 

Dóna’m aquests papers i els (papers) que vulguis.  (aquells que vulguis).
                                                                Adjectiva


b) substituïble per allò que:

  • allò que (serà substantiva, no adjectiva)
                                 Fes el que vulguis (allò que) 
                                  Substantiva de relatiu
 
 
 
 
INCORRECTE !
Prep+ art + que
(sempre que es pugui substituir per el qual, la qual…)
*El sopar amb el que  volem celebrar l’aniversari serà demà.
El sopar amb què /amb el qual volem celebrar l’aniversari serà demà.
 
* L’asterisc a l’inici de l’oració indica que l’oració és agramatical.
 
 ACTIVITATS EN LÍNIA oracions subordinades adjectives