VOCALISME

SIL·LABES TÒNIQUES, SÍL·LABES ÀTONES, REDUCCIÓ VOCÀLICA

En català central tenim dos sistemes vocàlics, l’àton (vocals que pronunciem en síl·labes àtones) i tònic (vocals que pronunciem en síl·laba àtona). Fixa’t en el procés de  Reducció vocàlica.