Michel de Montaigne: “Sobre el costum i sobre com no es canvia fàcilment una llei rebuda”

“Els pobles educats en la llibertat i en la voluntat de governar-se ells mateixos consideren monstruosa i contra natura qualsevol altra forma d’organització. Els acostumats a la monarquia fan el mateix.”

Michel de Montaigne (s. XVI) Sobre el costum i sobre com no es canvia fàcilment una llei rebuda. Assaigs. Llibre primer. Cap. XXIII [Ed Proa, Traducció Vicent Alonso, 2006, pàg. 198]