Videografia

Grècia:

Els ordres arquitectònics i rap de l’antiga Grècia

Kahoot civilització grega

Es grecs a Catalunya:

El rap de l’alfabet grec (Deka):

Dimensió històrica, social, religiosa i cultural I i II

Geografia de l’antiga Grècia:

Després d’haver fet un treball cooperatiu sobre la història de l’antiga Grècia, hem fet un fris cronològics i hem triat el nostre personatge preferit.

Pèricles

Sòcrates

http://www.xtec.cat/~mgarci10/filosofs/socrates.htm

Aspàsia

Plató

Alexandre el Gran

Hipàtia d’Alexandria

Escena de la pel·lícula Ágora d’Amenabar (2009) en què Hipàtia descobreix el moviment el·líptic de la Terra: