El gest de corregir

Fa poc, ha arribat a les nostres mans una comunicació de Jean-Luc Pilorge, investigador de la Universitat de Rennes II.

L’autor ha estudiat, a través de còpies de textos narratius corregides per professors novells, les diferents postures que adoptem els professors de llengua davant dels textos que ens toca corregir. El seu estudi mostra que hi ha cinc postures prioritàries a l’hora de corregir, les quals, evidentment, es poden adoptar pel mateix lector:

a) Postura del “guardià del codi“: sembla la més habitual, valorar si el text s’ajusta a les normes del codi, bàsicament ortografia, gramàtica i puntuació. Remarca que és la postura preferent davant dels alumnes que presenten més dificultats en el domini del codi.

b) Postura de “lector naïf“: Valora que la representació del món que s’hi mostra s’adequï a la realitat i a les lleis de la versemblança.

c) Postura “estímul-resposta“: Valora per sobre de tot si la realització de l’alumne s’ajusta a les consignes que li han estat donades, per exemple, pel que fa al gènere textual. En el cas que l’ocupa, remarca les referència a la resolució sorprenent del codi.

d) Postura d'”editor“: El propòsit no és el d’emetre un judici de conformitat sinó que proposa línies de millora del text per ajustar-se a la representació del bon text del lector. Convida l’escriptor a refer el text, i fins i tot a vegades li explica com fer-ho.

e) Postura de “crític“: El lector se situa a distància del text i en fa un comentari positiu i subjectiu semblant al que faria d’una obra literària. Sovint va del detall a la globalitat. Destaca que troba poc aquesta postura al seu corpus.

Un dels fets que destaca l’investigador és la facilitat amb què aquest gest de correcció es rutinitza en els professionals. Ens sembla que plantejar-se aquestes postures pot fer-nos adaptar millor la correcció als objectius de l’activitat.

Per saber-ne més:

– l’obra de Daniel Cassany és àmpliament coneguda per tots.

la tesi doctoral de Joan Busquets Gasulla és una joia imprescindible.

– la comunicació s’ha llegit dins d’Enseigner et Apprendre la littérature aujourd’hui, por quoi faire?

One thought on “El gest de corregir

  1. Pingback: Didàctica » Joan Busquets Gasulla

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *