Llengües a Premià

Treball sociolingüístic premianenc: Anàlisi de diversos àmbits d’ús

Aquest treball ha estat realitzat amb dades reals extretes pels alumnes de 4t d’ESO del nostre  institut.

Un cop hàgim recollit i analitzat totes les dades, passarem a extreure les conclusions pertinents i a fer-ne la difusió que ens sembli oportuna. Per a qualsevol dubte o comentari, no dubteu a emprar l’apartat de comentaris d’aquesta pàgina.

1. Àmbit d’ús: LA RÀDIO QUE SE SENT A PREMIÀ DE MAR

ORIOL, HAMZA, CARLES

– Descripció de l’activitat a portar a terme: Repassar tot el dial que se sent a Premià de Mar tres cops al dia: a les tres de la tarda, a les set de la tarda i a les onze del vespre.

Omplir la següent graella:

Cadena i punt del dial Temàtica del programa Llengua/llengües utilitzades

– Descripció dels resultats que s’esperen: Les 3 graelles i l’estadística per conèixer el percentatge d’utilització de cada llengua.

Resultats: 1.pdf

2. Àmbit d’ús: LA TELEVISIÓ QUE ES VEU A PREMIÀ DE MAR

ÉDGAR, IVAN, FERRAN

– Descripció de l’activitat a portar a terme: Repassar tot el dial de televisió (obert i TDT) que se veu a Premià de Mar tres cops al dia: a les tres de la tarda, a les set de la tarda i a les onze del vespre.

Omplir la següent graella:

Cadena Temàtica del programa Llengua/llengües utilitzades

– Descripció dels resultats que s’esperen: Les 3 graelles i l’estadística per conèixer el percentatge d’utilització de cada llengua.

3. Àmbit d’ús: LA LLENGUA DEL PÚBLIC A FUTBOL

BILAL, ISAAC, MOHAMED

– Descripció de l’activitat a portar a terme: Assistir a tres partits de futbol de diferents categories i observar la llengua amb què els espectadors es dirigeixen a l’àrbitre i a l’equip contrari.

Fer una llista amb un mínim de 50 espectadors

Número d’espectador Tipus d’observació Llengua/llengües utilitzades

– Descripció dels resultats que s’esperen: Les 3 graelles i l’estadística per conèixer el percentatge d’utilització de cada llengua.

Resultats: futbol.pdf

4. – Àmbit d’ús: LA RETOLACIÓ DELS COMERÇOS A PREMIÀ DE MAR

CORAL, MELISA, EDUARD

– Descripció de l’activitat a portar a terme: Recórrer tota la Gran Via i observar la llengua amb la qual estan retolats els comerços.

Omplir la següent graella:

Rètol del comerç (si cal, el principal i el secundari) Tipus d’establiment Llengua/llengües utilitzades

– Descripció dels resultats que s’esperen: La graella i l’estadística per conèixer el percentatge d’utilització de cada llengua. Si es vol ampliar, es poden fer grups per tipologia de comerç

Resultats: botigues.pdf

5. – Àmbit d’ús: LLIBRES PUBLICATS

– Descripció de l’activitat a portar a terme: Anar a la principal llibreria de la població i fer un recompte amb les següents dades:

a) número total de guies de viatge a la venda.

Quantes són en català, quantes en castellà i quantes en una altra llengua.

b) número total de llibres de cuina a la venda

Quantes són en català, quantes en castellà i quantes en una altra llengua.

c) número total de còmics a la venda

Quantes són en català, quantes en castellà i quantes en una altra llengua.

– Descripció dels resultats que s’esperen: Els tres resultats i l’estadística per conèixer el percentatge d’utilització de cada llengua.

6. Àmbit d’ús: LES REVISTES A L’ABAST A PREMIÀ DE MAR

LUCIANA, SARA O.

– Descripció de l’activitat a portar a terme: Anar al principal quiosc de Premià de Mar i omplir la següent graella:

Gènere de les revistes (esports, història, humor, cor…) Nº total de revistes a la venda Llengua/llengües utilitzades (número de cadascuna)

– Descripció dels resultats que s’esperen: La  graella i l’estadística per conèixer el percentatge d’utilització de cada llengua, en total i en cada gènere de revista.

Resultats: 6.pdf

7. Àmbit d’ús: ELS CARTELLS PÚBLICS A PREMIÀ DE MAR

MARTA, NORA

– Descripció de l’activitat a portar a terme: Passejar per la Gran Via i observar 40 cartells diferents penjats a les parets, plafons….

Omplir la següent graella:

Tema del cartell Entitat Llengua/llengües utilitzades

– Descripció dels resultats que s’esperen: La graella i l’estadística per conèixer el percentatge d’utilització de cada llengua. Cal diferenciar els que provenen d’àmbits públics i els que vénen d’entitats privades.

Resultats: 7.pdf

8. Àmbit d’ús: COMPRAR UN BITLLET DE TREN A PREMIÀ DE MAR

MANEL, ORIOL M, DAVID E.

– Descripció de l’activitat a portar a terme: Anar a l’estació de tren de premià i observar en quina llengua la gent s’adreça al venedor o venedora de tiquets. Procurar ser discrets. Distingir-ho per sexes i grups d’edat. Mínim, 100 informants.

Omplir la següent graella:

Número de comprador Sexe Edat(valorada a ull) Llengua/llengües utilitzades
M/F 0-30, 30-50,més de 50

– Descripció dels resultats que s’esperen: La graella i les estadístiques per conèixer el percentatge d’utilització de cada llengua, en total, per gèneres i en franges d’edat.

Resultats: tren.pdf

9. Àmbit d’ús: CONVERSES DE CARRER A PREMIÀ DE MAR

MEKKI, POL, DAVID R.

– Descripció de l’activitat a portar a terme: Passejar pel carrer a Premià de Mar i escoltar converses de carrer de forma aleatòria.

Omplir la següent graella:

Número de conversa Generacional/intergeneracional Llengua/llengües utilitzades

– Descripció dels resultats que s’esperen: La graella i l’estadística per conèixer el percentatge d’utilització de cada llengua, en total i segons siguin generacionals o intergeneracionals.

Resultats: 9.pdf

10. Àmbit d’ús: LES LECTURES A LA BIBLIOTECA A PREMIÀ DE MAR

ÀLEX

– Descripció de l’activitat a portar a terme: Anar tres dies  diferents a la biblioteca de Premià de Mar i observar en quina llengua són els llibres que està llegint/consultant la gent..

Omplir la següent graella:

Edat dels lectors/es Temàtica del llibre Llengua/llengües
0-30, 30-50, més de 50

– Descripció dels resultats que s’esperen: Les 3 graelles i l’estadística per conèixer el percentatge d’utilització de cada llengua, en total i per edats.

Resultats: 10.pdf    10bis.pdf

11. Àmbit d’ús: LA RESPOSTA A L’ATZAR A DOMICILIS A PREMIÀ

GEMMA/CAMILA

HAJAR/MARINA (treball específic de les fórmules de resposta) 

– Descripció de l’activitat a portar a terme: Agafar la guia telefònica i trucar a 50 domicilis a l’atzar per preguntar “hi ha en XXX”. Observar en quina llengua responen al principi i en quina quan se’ls adrecen en català.

Omplir la següent graella:

Nº de trucada Llengua utilitzada a la primera resposta Llengua utilitzada a la segona resposta

– Descripció dels resultats que s’esperen: La graella i l’estadística per conèixer el percentatge d’utilització de cada llengua, tant en la primera com en la segona resposta.

Resultats: 11.pdf    11-bis.pdf

12 i 13. FIDELITAT LINGÜÍSTICA

ISMAEL, SARA T, ROBERT, LLUÍS

– Descripció de l’activitat a portar a terme: Anar pel poble demanat alguna informació fàcil (on està correus, un estanc…), de manera que tothom pugui respondre. Es tracta de demanar 25 cops la informació en català i 25 en castellà mantenint en tots els casos la llengua fins al final. Volem observar si la gent canvia o no de llengua.

Omplir la següent graella:

Nº de sol·licitud Llengua utilitzada a la primera resposta Ha canviat de llengua, si la vostra era diferent?

– Descripció dels resultats que s’esperen: Les 2 graelles (entrades en català i en castellà) i l’estadística per conèixer el percentatge de fidelitat lingüística, és a dir, quants catalanoparlants s’han passat al castellà i quants castellanoparlants s’han passat al català

RESULTATS: 12_13.pdf                       12_13bis.pdf

10 thoughts on “Llengües a Premià

 1. Camila i Gemma (4rt)

  Sobre el treball sociolingüístic podem dir que en general el Català predomina en els aspectes socials i de la vida quotidiana a Premià de Mar, segons els estudir realitzats. Algunes de les dades extretes són:

  · Cartells, hi ha una gran inclinació per posar els cartells en Català.
  · Lectures, en aquest cas no hi ha tanta diferencia, però hi predomina igualment el Català.
  · Les converses telefóniques, ens hem trobat dos tipus de receptors, uns ens parlaven en Català de bon començament, altres començaven la conersa aprlant Castellà pero veien que parlavem Català cambiaven la llengüa, una minoria no la cambiaven.
  · Futbol, en aquest cas el Català hi torna a predominar.
  · En altres aspectes com les revistes, la redio o les converses del carrer, hi predomina el Castellà, encara que no es decanta massa.

  Nosaltres proposem algunes accions per tal de fomentar més el Català:
  · Proposem que les revistes es poguessin editar el els dos idiomes.
  · Que sorgissin noves ràdios amb Català.
  · ELs dependents haurien de utilitzar les dues llengües per igual, per donar com a conseqüéncia una igualtat lingüística.

 2. Sara T, i Marina

  Hola!
  Observant aquests treballs sociolungüistics, hem pogut comparar les persones que parlen Català i Castellà a Premià.
  Hi ha diversos treballs per comprovar-ho. Passejar per Premià escoltant converses, estar a l’estació de tren per observar com preguten i responen els entrelocutors, etc.
  Hem arribat a la conclusió de que el Castellà supera considerablement al Català, llegit (revistes) i parlat. Tant per telèfon com per el carrer, la gent parla més en Castellà.
  S’ha notat, però, la diferència dels cartells repartits per Premià, majoritàriament estan en Català.

  Creiem, que per poder tirar endevant la llengua Catalana, per exemple, tindrien que escriure més revistes en català, tant del cor, com de occi.
  I per a la llengua parlada, la gent intentar parlar una mica més el Català. Però es que això, en el fons, no és una cosa que es pugui solucionar alienament.

  Molt interessants els treballs i els seus resultats!
  Sara i Marina!

 3. POL I DAVID

  Radiò: Castellà
  Fútbol: Català/ castellà
  Revistes: Castellà
  Caretells públics a Premià de Mar: Català
  Converses a Premià: Castellà
  Lectures a la biblioteca: Català
  Trucades per telèfin al atzar: Català
  Gent del carrer : Català/ Castellà

  Al nostre poble , Premià de Mar , hem observat després de finalitzar el trevall sociolingüistic premianenc que hi ha un gran precentatge de persones que utilitzen el castellà igual o més que la llengua catalana . La gent arribada de fora de Catalunya o de fora del Estat Espanyol que no domina ni el català ni el castellà aprenen la llengua que creuen que els serà més útil en el territori on están situats.

 4. Luciana i Hajar

  Conseqüéncies de l’estudi

  · ràdio: predominació del castellà en un 20% mínim de més.
  · fútbol: la majoria del que intervenen ho fan en català (partit de nens petits)
  · revistes: polítiques, de cuina i de motos en català.
  · cartells: la majoria són en català.
  · converses: predomina el castellà.
  ·biblioteca: la majoria de gent fa la lectura de llibres en català.
  · trucades: la majoria de gent respon en català.
  · fidelitat lingüística: Un 60 % respon en castellà i canvia de llengua.

  Propostes d’acció a favor de la llengua catalana

  – Fer que hi hagin més ràdios de català (per exemple esplais o als instituts)
  – En els partits i intervenir en català. Que l’àrbit parli en català.
  – Fer una revista del cor que s’editi aquí en PRemià i en català
  – Fer una revista de l’institut el·laborada pels alumnes en català.
  – Si es fa algun cartell fer-lo en català
  – Fer activitats al poble en catalài cursets de la llengua gratis
  – Portar llibres a la biblioteca en català i adreçar-te sempre amb aquesta llengua.
  – Adreçar-te en català a qualsevol persona.
  – Incitar a la gent del teu voltant a parlar en català.

  Aquí estan les nostres propostes i conclusions després d’haver observat cada treball. Hem de potenciar la llengua catalana amb la que convivim cada dia, en qualsevol lloc.

  Hajar i Luciana 4eso

 5. Oriol i Sara

  Coseqüències de l’estudi:
  ·Radio; En la radio hi predomina el castellà amb un 20% mes que el català.
  ·Fútbol; Els insults que es diuen en un partit, té un 8% més de predominació el català.
  ·Revistes; Hi ha una clara majoria de revistes en castellà.
  ·Cartells; El català és majoritari, en gairebé tots els cartells publisitaris.
  ·Gent del carrer; El castellà te un gran marge d’ús del 60% que el català.
  ·Biblioteca; La majoria dels llibres i revistes están editats en català.
  ·Trucades; Hi ha més percentatge de gent que contesta en català.
  ·Fidelitat lingüistica; hi predominen les respostes en castellà, hi ha un 65% de persones que han sigut fidels.
  Propostes d’acció a favor de la llengua catalana:
  ·Radio; Crear una emisora de radio feta, dirigida i organitzada per joves dels instituts de premia, amb la llengua catalana.
  ·Revistes; S’haurien de publicar més revistes en català o que les castellanes estiguesin en els dos idiomes (cat-cast)
  ·Gent; Encara que no es pugui fer res, intentar que la gent es comuniqui més en la llengua catalana.
  ·Fidelitat; La gent hauria de parlar amb l’idioma que s’està comunicant l’altre persona, ja que es de mala educació no intentar-ho.

  Sara i Oriol.

 6. Àlex i Robert

  CONSEQÜÈNCIES:
  -radio:
  3 de la tarda: Predeomini Castellà.
  7 de la tarda: Està igualat.
  11 de la nit: Predomini Castellà.

  -Públic futbol:
  Equips grans: Predeomini Castellà.
  Equips petits: Predeomini Català.

  -Revistes:
  Predomina amb diferència el Castella, menys en l’àmbit polític.

  -Cartells publicitaris:
  La majoria es públiquen en Català, perquè hi ha una llei que ho obliga.

  -Converses:
  Joves: Predeomini Castellà.
  Adults: Predeomini Castellà.
  Inter generacional: Està igualat.

  -Biblioteca:
  Més de 50 anys: Predomini del Català.
  De 30 a 50 anys: Està igualat.
  De 0 a 30 anys: Predomini del Català.

  -Telèfon:
  1ra resposta: Predomini del Català.
  2na resposta: Majoritariament la gent no cambia de llengua.

  -Preguntes pel carrer:
  1ra resposta: Predeomini Castellà.
  2na resposta: Majoritariament la gent no cambia de llengua.

  PROPOSTES:

  1. Obligar l’ús del Català als comerços.
  2. Incitar a la gent lús del Català (caixers automàtics, maquines del videoclub… en Català).
  3. Emsores de Premià en Català.

 7. Nora i Marta

  Bon dia ,
  Agafant una guía telefònica i trucant a 50 domocilis a l’atzar podem observar que hi ha molta gent a Premià de Mar que ens contesta inicialment en Català. Aquests persones quan els hi segueixes parlant en Català no canvien la llengua, ja que és amb la que estan parlant.
  Però hi ha diferència amb la gent que contesta amb castellà. Moltes persones al veure que s’els segueix parlant Català, canvien la llenfua amb la que et parlen. Això pot ser degut a que hi ha gent que sap les dues llengues, però que la seva llengua materna és el Castellà i per això et contesta primer en Castellà, al veure que els hi segueixes parlant Català, com la saven parlar però no és la seva llengua principal, no els hi fa res canviar la llengua.
  encara hi ha un altre cas, és el de la gent castellanoparlant, que encara que sel’s segueixi parlant en Català no canvien la llengua. Això pot ser perque hi ha poca gent que no sap parlar del tot bé el Català o no l’entén. Aquesta gent no canvia de llengua o perque no vol, o perque no se senten segurs de parlar en Català.

 8. Ismael i Luis

  La ràdio:
  – La llengua que més predomina a la ràdio Catalunya és el castellà.
  – A les emisores autòctomes hi ha un petit % de la llengüa catalana.
  – Aquestes emissores solen ser de notícies i de devats.
  -> Posar més emisores en Catalunya que es parli en Català.

  Futbol:
  – Al ser un poble català, els espectadors també són catalans i fan servir la seva llengüa per dirigir-se al àrbitre i protestar.
  -> Que els catalans siguin fiels a la seva llengüa.

  Les revistes:
  – La llengüa castellana predomina perquè les revistes són publicades per tota espanya i el castellà és la llengüa oficial de l’Estat.
  -> Traduïr les revistes castellanes i pubplicar més a Catalunya.

  Cartells Públics:
  – La llengüa catalan predomina perquè són cartells públics d’un poble català.

  Converses:
  -El castellà predomina notablement del català perquè hi ha molts immigrants que no saben parlar el català i perquè aquest va estar prhibit durant molts anys.
  -> Que els immigrants aprenguin el català i els que són d’aquí utilitzin la seva llengüa materna.

 9. Mekki&David

  Els alumnes de 4t d`ESO de I.E.S Cristòfol Ferrer, em realitzat un estudi sobre l`us de les llengues a premia. Em pogut observar que el castella predomina en diversos camps com en: la parla cotidiana, publicacions, emissores de radió etc. En el català predomina en: els cartells publicitaris, converses telefòniques etc.

  Aquest treball ens a fet entendre que la gent a deixat utilitzar el català pero no gaire i que per afavorir la parla de aquesta llengua es tindria que fomentar mitjançant més activitats socioculturlas catalanes.

 10. Ismael i Luis

  Biblioteca:
  – EL català predomina perquè els estudiants necessiten llibres i informació per als deures i treball que els possa l’escola catalana.

  Telèfon:
  – El català predomina perquè la població de Premià de Mar és catalana i utilitza la seva llengüa.

  Preguntes per carrer:
  ·Pregunta en castellà: – Primerament han respós en català però després han canviat al castellà.

  ·Pregunta en català: – Les persones han respós en castellà però no són fidels a la seva llengua i no canvien al català.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *