Ens fem experts!

Un cop tenim definits els grups de treball, cada grup s’especialitza en un sistema o
aparell del cos sobre el qual volen investigar i aprofundir.
Han de fer la cerca d’informació en diferents fonts i contrastar-la. L’aula és plena de
llibres de consulta, fulls, cartolines, portàtils i moltes sessions per endavant per
indagar i buscar la informació necessària per poder esbrinar el funcionament del cos.
Els grups es troben amb diverses situacions: el repartiment de la feina, de què
disposen, la informació que es troba és molt extensa i caldrà saber què es necessita
buscar i, què vol dir el que es cerca, si contesta al que es pregunten i com es dóna
forma a tot el que es té per poder traspassa-ho de manera entenedora, atractiva i
alhora rigorosament fidel al coneixement que ens ocupa.
Viure les sessions grupals del projecte és apassionant, les mestres observem, guiem i
acompanyem amb el suport que creu que en cada moment és necessari.

La clau de la investigació en el procés d’aquestes sessions, no és oferir tot el que el
mestre sap o sap trobar, sinó, és deixar que hi facin els alumnes per si sols i es trobin
en les vicissituds que la complexitat del projecte ens aporta i ens fa créixer.

Ens organitzem!

La forma d’organitzar-nos és variable segons l’activitat que plantegem. Podem treballar en activitats de gran grup, de petit grup i de forma individual.
Aquesta varietat d’agrupacions permet que els nens i nenes treballin molt sovint de forma cooperativa, amb grups diferents. Aquest fet afavoreix que s’estableixin nous vincles… i amb això afavorim també un bon clima d’aula.
Els grups els fem de forma lliure segons l’interès de cadascú, depenent del tipus d’activitat, aquesta agrupació és variable.

Creixem conversant.

Per nosaltres, i tal com diuen diferents autors (Márquez 2009, Pujolàs 2008, Pujol 2008), la conversa és un dels grans puntals de l’aula d’educació infantil, un espai on des del llenguatge el nen coneix, problematitza, pensa el món i sobretot el seu lloc en el món i en diàleg amb els altres. És un espai privilegiat per fer aflorar les experiències, els interessos, les motivacions, les preocupacions i les preguntes, en definitiva un espai de significats.

La conversa i el diàleg a l’aula ajuden a configurar seqüències didàctiques obertes que permeten recollir i fer explícites les idees prèvies dels infants i construir coneixement.

Al llarg del projecte les situacions de conversa ens permeten:
Construir una narració d’aprenentatge a partir de les aportacions personals i genuïnes dels infants.
Connectar diferents aprenentatges.
Donar lloc a les idees prèvies.
Desenvolupar el projecte.
Verbalitzar els processos.
Comunicar.

Pensem que potenciem els següents aspectes:
Crear una dinàmica basada en la conversa i el diàleg.
Escoltar de manera activa.
Potenciar les preguntes i els reptes.
Deixar temps i espai a tothom.
Expressar les pròpies idees.
Compartir i acceptar totes les aportacions.
Fomentar l’ajuda entre tots els infants.
Augmentar la seva autoestima.

Com treballarem

Els grups de treball els forma la mestra, tenint en compte la diversitat de nivell per crear grups equitatius i compensats. Per l’autogestió dels grups utilitzen un quadern d’equip en el qual ells mateixos s’assignen 4 rols (el coordinador, l’ajudant del coordinador, el secretari i el responsable del material) on cadascú s’encarrega d’unes tasques determinades en benefici del grup. En aquest quadern s’hi troba les normes de treball del grup, els objectius a aconseguir i els compromisos de cada membre. Tot això ha estat redactat per cadascun dels grups de treball.
La temporització del projecte està dissenyada per la mestra que marca les pautes i les activitats de les sessions.
Les tasques són de tipus cooperatiu i alguna d’individual que caldrà ajuntar amb el treball de resta de companys/es del grup per obtenir un resultat conjunt. Aquestes activitats són de recerca d’informació, de demanda d’informació a professionals i d’omplir taules i graelles amb la informació recollida.
Per poder avançar amb les activitats, cal contrastar el resultat de cada equip en cadascuna d’aquestes per poder continuar amb el projecte.

METODOLOGIA

Entenem el treball per projectes com a treball globalitzat,  enllaçant tots els continguts d’una forma experimental, manipulativa i motivadora. Treballar d’aquesta manera ens permet que l’aprenentatge sigui significatiu i funcional, que el nen/a aprengui a partir del que ja sap, que el nen/a sigui el protagonista del seu aprenentatge i que el nen/a potenciï l’autonomia.

A la vegada aquesta metodologia de treball, permet potenciar el treball cooperatiu, la imaginació i la creativitat, la responsabilitat i l’esforç i l’autoestima.

METODOLOGIA

Hem fet aquest projecte de manera globalitzada incloent diferents àrees com català, castellà, educació artística i  matemàtiques .

El projecte gira al voltant de la pregunta “Pot  desaparèixer el Delta?”  . El nostre propòsit és poder arribar a contestar-la d’una manera concreta o si més no poder col.laborar en aquest no arribi a perdre’s.  D’altra banda durant el projecte també investiguem sobre les aus , els diferents paisatges, el riu, la utilització de l’aigua ….

Durant tot el projecte s’ha utilitzat el treball cooperatiu, individual  i la conversa col·lectiva per tal de dur a terme les  diferents activitats i anar compartint diàriament tot allò que va sorgint i amb el que ens anem trobant.

S’han fer servir diferents suports per a recerca d’informació: vídeos, revistes de natura, atles, mapes , fotografies….

A més a més ens acompanya en aquest recorregut un diari compartit , on cada aula, cinquè per una banda i sisè per l’altra va anotant les activitats que es fan i si cal a quines conclusions s’ha arribat , que hem après, que cal recordar?… aquest diari és escrit pels alumnes. L’escrit es pot realitzar tant en català  com en castellà.

 

COM ENS ORGANITZEM?

Hem planificat aquest projecte de manera globalitzada incloent-hi altres àrees (català, castellà, anglès, matemàtiques i educació artística). Ens organitzem en grups cooperatius internivell i s’autogestionaven amb el quadern de l’equip.

Els espais són les aules ordinàries, equipades amb PDI, aula d’informàtica i la biblioteca. Com a recursos humans, en les sessions hi havia les dues tutores i un mestre de reforç.

Volem treballar a partir de l’observació, experimentació i elaboració d’hipòtesis…

Iniciem les sessions amb una conversa inicial per tal de conèixer i guiar els seus coneixements previs i el contingut de la sessió. Hem treballat a partir de fitxes, murals, recerca d’informació, converses, reflexions, recursos web, presentacions, contes, …

 

 

 

 

COM TREBALLEM?

Hem fet aquest projecte de manera globalitzada incloient-hi altres àrees (català, castellà, matemàtiques i educació artística).
Ens hem plantejat treballar de forma molt vivencial a partir d’elements molt propers als alumnes. Ens hem basat en el mètode científic per anar desenvolupant tot el projecte. Formulant hipòtesis, experimentació i anàlisis de resultats.

Es va partir d’una pregunta repte, i a partir dels coneixements previs i dels seus propis interessos s’han anat construint els aprenentatges els quals ens han dut a noves preguntes/reptes.

Durant tot el projecte s’ha utilitzat el treball cooperatiu i la conversa col·lectiva per tal de dur a terme les activitats i compartir el procés d’aprenentatge.
La recerca d’informació s’ha fet visionant videos i imatges, gràfics, llibres…

ELS PETITS DEIXEBLES DE GAUDÍ

“Ara que tenim tantes ganes de demostrar-li a Gaudí que som admiradors seus, és hora d’arremangar-se i posar-se a treballar. Com ho fem?

Creiem que per construir una gran obra cal que ajuntem esforços.  Junts sempre serem més efectius que cadascú pel seu costat.

Amb els grups que Gaudí ens va amagar per l’aula seguirem treballant durant tot el projecte. Si vam ser capaços d’escapar-nos d’una aula tancada sota candaus… què no aconseguirem?” 

Els alumnes, de 3r, vam fer un lap book per treballar els paisatges des del punt de vista de l’arquitecte  Antoni Gaudí.

Per grups van triar un lloc d’interès  i van  buscar informació sobre: tipus de paisatge, habitants, activitat econòmica, llocs d’interès,….

La natura li va donar a Gaudí  solucions i molta inspiració per les seves obres, i va convertir en elements decoratius molts dels seus éssers vius.

Tenint en compte tot el que la natura i l’entorn van ajudar a Gaudí, els grups de treball havien d’acabar el seu lap book amb una casa dissenyada per ell i inspirada, en els elements i l’entorn del seu paisatge. L’objectiu era introduir aquests elements tal i com hagués fet l’arquitecte.

A 4t mentrestant, vam endinsar-nos  al treball de la llengua relacionant-ho amb Gaudí. Fent volar la imaginació vam jugar amb les lletres. Els hi vam donar  formes que trobem en la natura, vam inventar noves paraules i vam anar introduint la rima que ens ajudaria aconseguir el nostre objectiu: elaborar una poesia per dedicar-li  al nostra artista.

 

Si vols veure com de divertit pot ser treballar amb nosaltres, clica damunt la imatge.