VALOREM EL GRAU DE SATISFACCIÓ DEL TREBALL REALITZAT

En finalitzar el projecte els alumnes en van fer una valoració personal i en grup cooperatiu. Aquestes valoracions es van afegir dins del DIARI DEL NOSTRE PROJECTE que va anar passant per les famílies de l’alumnat.

 

Álex, Álvaro i Gemi

Maria, Lucía i Carla

Paula i Irene

AVALUEM LA FEINA FETA

L’avaluació del projecte va iniciar-se amb la complementació d’un formulari KPSI i una pluja d’idees per part de tots els alumnes. Cal tenir en compte que moltes de les activitats es van realitzar de manera conjunta (cinquè i sisè) i barrejant alumnes de tots dos nivells.

Hi ha hagut tres nivells avaluatius: una autoavaluació, una coavaluació (dins del grup cooperatiu) i una darrera coavaluació de gran grup (exposició de la recerca realitzada i de les conclusions a que s’ha arribat).

Finalment els alumnes han tornat a complimentar el formulari KPS i hem realitzat la comparació dels resultats inicials amb els finals i la valoració ha estat força positiva.

?

ESTADA AL DELTA

El producte final ha estat l’elaboració d’un quadern col·lectiu sobre el delta de l’Ebre. Aquest quadern de colònies ha seguit l’ordre natural del plantejament del projecte, intentant respondre a la qüestió de si pot desaparéixer el delta i possibles solucions a la problemàtica.

TAPA DEL DIARI

ELS FLAMENCS DEL DELTA

LA LLOTJA DE PEIX I VISITA A LA PUNTA DE LA BANYA

Es va començar a confeccionar  abans de  l’estada a les colònies i es va continuar durant la mateixa estada per tal de reflexar de manera immediata les experiències viscudes, i es va enllestir a la tornada a l’escola . En el QUADERN DE COLÔNIES s’hi hi han anat afegint les fotografies realitzades sobre cadascun dels aspectes treballats: ecosistemes del delta, activitats econòmiques, problemàtiques ambientals i possibles solucions ( cadascun d’aquests blocs ha estat realitzat pels diferents grups de treball cooperatiu i consensuat posteriorment amb la resta del grup-classe). Finalment aquest quadern ha anat passant per les famílies que tal de que en fessin la seva aportació o valoració personal.

MARXEM DE COLÒNIES!

Tot el que es pugui aprendre i comprovar de manera activa i presencial pensem que és el millor i l’aprenentatge acaba sent més significatiu.  Per tant a l’escola ens hem documentat a través d’articles de revistes, vídeos, activitats diverses per tal de poder anar al Delta i comprovar tot el que hem descobert i après sobre aquest paisatge tant especial.
Les activitats han estat diverses i no sempre amb la mateixa organtizació: parelles, gran grup, intercicles…. orals, escrites…

Estar al Delta ens ha donat la possibilitat de comprovar in situ allò que hem vist en imatges i vídeos i hem pogut fer preguntes i aclarir dubtes amb la gent experta sobre cadascun dels temes que hem abordat.

SORTIDA EN BICICLETA PELS ARROSSARS DEL DELTA

 

METODOLOGIA

Hem fet aquest projecte de manera globalitzada incloent diferents àrees com català, castellà, educació artística i  matemàtiques .

El projecte gira al voltant de la pregunta “Pot  desaparèixer el Delta?”  . El nostre propòsit és poder arribar a contestar-la d’una manera concreta o si més no poder col.laborar en aquest no arribi a perdre’s.  D’altra banda durant el projecte també investiguem sobre les aus , els diferents paisatges, el riu, la utilització de l’aigua ….

Durant tot el projecte s’ha utilitzat el treball cooperatiu, individual  i la conversa col·lectiva per tal de dur a terme les  diferents activitats i anar compartint diàriament tot allò que va sorgint i amb el que ens anem trobant.

S’han fer servir diferents suports per a recerca d’informació: vídeos, revistes de natura, atles, mapes , fotografies….

A més a més ens acompanya en aquest recorregut un diari compartit , on cada aula, cinquè per una banda i sisè per l’altra va anotant les activitats que es fan i si cal a quines conclusions s’ha arribat , que hem après, que cal recordar?… aquest diari és escrit pels alumnes. L’escrit es pot realitzar tant en català  com en castellà.

 

POT DESAPARÈIXER EL DELTA DE L’EBRE?

El  projecte neix a partir de les colònies bianuals que es realitza en el Cicle Superior de l’escola. Triem el Delta de l’Ebre perquè té un paisatge i un entorn social i econòmic  totalment diferent al nostre. Realitzarem el projecte globalment com a cicle , és a dir, barrejant alumnes dels dos nivells. L’estada de colònies es complementa dins del projecte amb activitats in-situ de paisatge, flora i fauna , activitats econòmiques… que a l’escola no podríem oferir als nostres alumnes. D’aquesta manera creiem que els facilitem un assoliment idoni i significatiu d’aquest entorn.

Comencem a treballar abans de marxar, continuarem les activitats els dies d’estada en el Delta i finalitzarem el projecte a l’escola. Acompanyarem el projecte amb un Diari de Bitàcola  col·laboratiu que realitzaran els nens i nenes de cada classe, des del principi  fins al final del projecte.

Introduirem el treball amb el visionat del vídeo del programa El meu paisatge preferit que parla del Delta , donat que és una invitació que se’ns fa per conèixe’l .

SOM-HI!!

Som un grup de mestres de Cicle Superior. Els tutors de cinquè i sisè i l’especialista de llengua castellana.  Treballem per arribar a consolidar dins la nostra escola una metodologia de treball per projectes integrant el màxim d’arees de manera interdisciplinària, contextualitzada i significativa per al nostre alumnat.

Actualment estem consolidant el treball cooperatiu, l’ escriure des de les àrees i treball per projectes a coneixement del medi tot integrant parcialment les àrees lingüístiques. A més a més ens hem proposat fomentar la investigació científica amb la creació i dotació d’una aula de ciències i l’aula de la llum.

El nostre projecte forma part de l’estada bianual que realitzem al Delta de l’Ebre al cicle com a colònies escolars. La tria d’aquest entorn és perque ens permet fer un treball previ, un treball de camp durant l’estada en un entorn paisatgístic i humà totalment diferent al que és habitual per al nostre alumnat.

 

?

 

 

 

 

Diari docent dels projectes

En aquest bloc podreu seguir en directe l’evolució de diferents projectes que desenvolupen les escoles i els instituts del CRP de l’Anoia que participen a la Xarxa de Competències Bàsiques durant el curs 2017-2018.