PRODUCTE FINAL

Es crearà un espai polivalent amb una exposició interactiva (cedida pel Departament de Sanitat de la Diputació) que ens servirà per acabar d’endinsar-nos en aquest projecte.  foto expsosició

Els alumnes s’enduran a casa una caixeta per guardar les seves dents, un dossier que recull la informació treballada, i un ratolí per guardar la dent sota el coixí esperant l’arribada de la fada o del ratolinet. 

I per acabar, farem una visita a una clínica dental per conèixer els estris que es fan servir per la neteja i cura de la boca.

IMPLEMENTACIÓ

A partir de la pregunta que encapçala el projecte s’han generat altres inquietuds:

 • Qui s’emporta les dents quan ens cauen?
 • Tots els nens del món posen les dents sota el coixí?
 • Quantes dents ens cauen?
 • Com es diuen les dents que ens cauen?
 • Quantes dents tenim?
 • Quines parts té una dent? I la boca?
 • Quan ens surt la primera dent?
 • Quan ens cau la primera dent?
 • Per què serveixen les dents?
 • Què fem per cuidar les nostres dents?
 • Com ens hem de rentar les dents?
 • Quins aliments ajuden a tenir les dents sanes?

I altres que aniran sorgint ja que encara no hem acabat el projecte.

Totes aquestes preguntes s’han treballat a partir d’activitats en gran grup, individual,  orals, escrites, exposicions, xerrades de professionals, jocs interactius, …

Aquest projecte s’ha portat a terme des de totes les àrees, hàbits d’higiene treballats des de la llengua anglesa, i activitats artístiques.

METODOLOGIA

Aquest projecte s’està portant a la pràctica amb els dos grups de P5.  Cada grup ha fet activitats compartides amb mestres tutores i mestres de reforç, així com d’altres intercanviant experiències entre els dos grups intentant aconseguir una major informació.

A les aules s’ha ubicat un racó on es va recollint tota la informació que han portat de casa com també la de l’escola. Aquest espai els serveix per buscar la resposta a noves preguntes. foto racó

S’han utilitzat diferents recursos audiovisuals (vídeos, fotos, jocs digitals…) per treballar de forma més atractiva els coneixements dels continguts treballats.

S’han realitzat activitats sobre paper, altres de més manipulatives, han après cançons, poemes, endevinalles relacionades amb el tema relacionat.

El projecte ens ha servit per treballar d’una manera més globalitzada i amena continguts de lectoescriptura i de matemàtiques. foto fitxa

PLANIFICACIÓ

Els alumnes de P5 mostren curiositat per la caiguda de les dents. Per aquest motiu i per donar resposta a les seves inquietuds vam decidir dur a terme aquest projecte: PER QUÈ ENS CAUEN LES DENTS?

Aquest projecte s’ha iniciat el segon trimestre i s’acabarà de portar a terme aquest tercer trimestre, ja que els infants han mostrat molta motivació.

S’engloben totes les àrees i la participació de totes les mestres que intervenen en el grup.

Un dia un nen va arribar a l’escola dient que li havia caigut la dent, va exposar-lo davant la resta del grup i veient l’interès dels alumnes vam iniciar el projecte.

Primer es va fer un debat sobre les dents per saber quines respostes es donaven a partir dels seus interessos i ajuda de les famílies, cada alumne va investigar sobre la caiguda de les dents i després es va fer una posada en comú davant del grup classe. A partir de la seva recerca han anat sorgint noves preguntes.

Diari docent dels projectes

En aquest bloc podreu seguir en directe l’evolució de diferents projectes que desenvolupen les escoles i els instituts del CRP de l’Anoia que participen a la Xarxa de Competències Bàsiques durant el curs 2017-2018.