LA VEU DELS ALUMNES

El punt de partida del projecte l’encapçalen els alumnes, ja que a través d’algun element de l’entorn proper són ells i elles qui decideixen el nom de la classe i aquest esdevé el fil conductor del mateix projecte.

El diàleg està molt present en les decisions i exposicions d’idees. Es potencia el respecta i l’escolta activa en vers als altres i es procura que mitjançant el treball en equip els resultats siguin més òptims.
En ocasions es fan enregistrament en vídeos de les seves exposicions i també en viva veu per explicar als altres allò desitjat. Els treballs artístics i experimentals també tenen la funció de transmissió.
És important tenir present les il·lusions, desitjos, inquietuds i ganes de saber dels nostres alumnes per tal que els aprenentatges siguin significatius i els projectes avancin de manera que, fins i tot, ens sorprenen a nosaltres com a mestres.

IMPLEMENTACIÓ

Al llarg del procés l’infant és part activa, és el gran protagonista . A partir del tema a investigar els alumnes plantegen les seves inquietuds i dubtes, els quals es van resolent amb tot el grup classe.

Com? Els nens/es busquen informació a casa i la comparteixen amb els altres, es consulten llibres, contes, internet… es demana l’ajuda d’altres companys/es de l’escola de qualsevol nivell, també intervenen familiars i/o persones externes coneixadores del tema. 

S’estableix molt diàleg entre els alumnes i aquest és el principal procés que ells fan servir per autoregular els seus aprenentatges. Aprendre de l’altre i amb l’altre.

Les activitats es van recopilant amb dibuixos i escrits fets de manera cooperativa en grups de 4 infants aproximadament. Les mestres anem documentant el procés amb fotografies que es pengen al bloc del nivell. A més d’orientar i guiar, acompanyant als infants en el seu procés.

Podeu veure el nostre blog AQUÍ

 

 

 

METODOLOGIA

Entenem el treball per projectes com a treball globalitzat,  enllaçant tots els continguts d’una forma experimental, manipulativa i motivadora. Treballar d’aquesta manera ens permet que l’aprenentatge sigui significatiu i funcional, que el nen/a aprengui a partir del que ja sap, que el nen/a sigui el protagonista del seu aprenentatge i que el nen/a potenciï l’autonomia.

A la vegada aquesta metodologia de treball, permet potenciar el treball cooperatiu, la imaginació i la creativitat, la responsabilitat i l’esforç i l’autoestima.

PLANIFICACIÓ

La planificació del projecte va sortint dels interessos i les informacions  que porten els nens i nenes de la classe. A partir d’aquí van sorgint les diverses activitats, i que la mestra pot tenir programades, però que moltes vegades no s’acaben duen a terme perquè en sorgeixen d’altres, i que et porten a altres subprojectes..Cal  tenir present els continguts que es volen treballar en cada activitat.

Aquest és un exemple de com queda registrada la informació i de com es va desplegant el projecte.

 

ENS PRESENTEM

Som l’escola Castell d’Òdena i us presentem el projecte d’enguany de la classe de P5A, “Les abelles”.

Aquest insecte tant llaminer és el fil conductor del projecte que els nens i nenes han desenvolupat al llarg del curs.

El nom l’han triat a través de la recerca de què hi ha a l’hort de l’escola. Cada curs els noms de les classes sorgeixen de l’entorn proper. I aquest any vam triar l’hort com eix principal.

L’inici del projecte, en aquest cas, són les abelles i segons els interessos i motivacions dels nens anirà cap a un lloc o un altre.

Diari docent dels projectes

En aquest bloc podreu seguir en directe l’evolució de diferents projectes que desenvolupen les escoles i els instituts del CRP de l’Anoia que participen a la Xarxa de Competències Bàsiques durant el curs 2017-2018.