LA VEU DELS ALUMNES

El punt de partida del projecte l’encapçalen els alumnes, ja que a través d’algun element de l’entorn proper són ells i elles qui decideixen el nom de la classe i aquest esdevé el fil conductor del mateix projecte.

El diàleg està molt present en les decisions i exposicions d’idees. Es potencia el respecta i l’escolta activa en vers als altres i es procura que mitjançant el treball en equip els resultats siguin més òptims.
En ocasions es fan enregistrament en vídeos de les seves exposicions i també en viva veu per explicar als altres allò desitjat. Els treballs artístics i experimentals també tenen la funció de transmissió.
És important tenir present les il·lusions, desitjos, inquietuds i ganes de saber dels nostres alumnes per tal que els aprenentatges siguin significatius i els projectes avancin de manera que, fins i tot, ens sorprenen a nosaltres com a mestres.

PRODUCTE FINAL

El producte final és l’àlbum del projecte i esdevé quan el curs finalitza.

El contingut de l’àlbum es fa amb dibuixos i escrits grupals (de 4-5 alumnes) de totes les activitats que anem realitzant . Tot plegat conforma una petita història d’aprenentatge on cada infant en resulta un petit expert sobre allò treballat.

Podeu veure el nostre ÀLBUM

 

IMPLEMENTACIÓ

Al llarg del procés l’infant és part activa, és el gran protagonista . A partir del tema a investigar els alumnes plantegen les seves inquietuds i dubtes, els quals es van resolent amb tot el grup classe.

Com? Els nens/es busquen informació a casa i la comparteixen amb els altres, es consulten llibres, contes, internet… es demana l’ajuda d’altres companys/es de l’escola de qualsevol nivell, també intervenen familiars i/o persones externes coneixadores del tema. 

S’estableix molt diàleg entre els alumnes i aquest és el principal procés que ells fan servir per autoregular els seus aprenentatges. Aprendre de l’altre i amb l’altre.

Les activitats es van recopilant amb dibuixos i escrits fets de manera cooperativa en grups de 4 infants aproximadament. Les mestres anem documentant el procés amb fotografies que es pengen al bloc del nivell. A més d’orientar i guiar, acompanyant als infants en el seu procés.

Podeu veure el nostre blog AQUÍ

 

 

 

METODOLOGIA

Entenem el treball per projectes com a treball globalitzat,  enllaçant tots els continguts d’una forma experimental, manipulativa i motivadora. Treballar d’aquesta manera ens permet que l’aprenentatge sigui significatiu i funcional, que el nen/a aprengui a partir del que ja sap, que el nen/a sigui el protagonista del seu aprenentatge i que el nen/a potenciï l’autonomia.

A la vegada aquesta metodologia de treball, permet potenciar el treball cooperatiu, la imaginació i la creativitat, la responsabilitat i l’esforç i l’autoestima.

PLANIFICACIÓ

La planificació del projecte va sortint dels interessos i les informacions  que porten els nens i nenes de la classe. A partir d’aquí van sorgint les diverses activitats, i que la mestra pot tenir programades, però que moltes vegades no s’acaben duen a terme perquè en sorgeixen d’altres, i que et porten a altres subprojectes..Cal  tenir present els continguts que es volen treballar en cada activitat.

Aquest és un exemple de com queda registrada la informació i de com es va desplegant el projecte.

 

ENS PRESENTEM

Som l’escola Castell d’Òdena i us presentem el projecte d’enguany de la classe de P5A, “Les abelles”.

Aquest insecte tant llaminer és el fil conductor del projecte que els nens i nenes han desenvolupat al llarg del curs.

El nom l’han triat a través de la recerca de què hi ha a l’hort de l’escola. Cada curs els noms de les classes sorgeixen de l’entorn proper. I aquest any vam triar l’hort com eix principal.

L’inici del projecte, en aquest cas, són les abelles i segons els interessos i motivacions dels nens anirà cap a un lloc o un altre.