LA BASSA: un espai de l’ecosistema

En el projecte ‘Ecosistema’ de l’escola Les Flandes cada nivell o cicle té la responsabilitat de crear i mantenir una zona ‘viva’. A l’inici de curs 2017-2018, els dos grups de 5è de Primària (52 alumnes) van rebre l’encàrrec de realitzar una bassa.

Aquesta va ser l’única indicació que van tenir. Calia pensar-ho tot. Tot eren dubtes i incerteses, però mai abans s’havien trobat amb una tasca tan complexa, i això els va engrescar al màxim. La tasca d’acompanyament per part de les tutores i altres mestres implicats era imprescindible, ja que calia guiar l’encàrrec sempre que fos necessari.

A continuació vinculem un vídeo on mostrem de manera dinàmica el procés de creació de la bassa, i tot el que implica la seva evolució. A dia d’avui, la bassa encara no està construïda, però esperem inaugurar-la abans de que finalitzi l’actual curs!

https://drive.google.com/file/d/1_vt2-jrrUp9OdifOzhDVZP5LGLTT6gGX/view?usp=sharing

 

ELS ESPAIS DEL NOSTRE ECOSISTEMA

Els espais de l’ecosistema són responsabilitat d’algun nivell o cicle. Aquest fet no vol dir que siguin zones exclusives d’aquests infants, sinó que són ells qui hauran de vetllar per la creació, el desenvolupament i la conservació de la seva zona, però tots els alumnes en podran gaudir.

El fet de crear aquestes zones permetrà disposar de diferents espais naturals d’aprenentatge i experimentació repartits per l’escola, amb la intenció de poder fer-ne ús sempre que una activitat ho requereixi, provocant en l’alumnat un efecte d’apropament amb la natura i amb els éssers vius que hi conviuen.

Les zones de l’ecosistema estan distribuïdes de la següent manera:

En cadascun dels enllaços anteriors podreu veure una imatge d’algun moment del procés de creació dels diferents espais de l’ecosistema.

 

PROJECTE D’ESCOLA: ECOSISTEMA

El projecte ‘Ecosistema’ implica tots els infants del centre, des de P3 fins a 6è d’educació primària. El nostre propòsit és acostar la natura als infants del centre, iniciant un projecte relacionat amb el coneixement  i la interacció  amb diverses parts d’un ecosistema, a partir de la creació de zones d’aprenentatge i d’experimentació a l’escola. Els alumnes de cada nivell o cicle generen (del no res), i posteriorment interactuen amb algun dels espais d’aquest ecosistema. Els mestres es responsabilitzen de crear les condicions necessàries  perquè cada espai sigui un lloc d’experimentació i de transferència dels coneixements per assolir les competències requerides.

L’ecosistema està format per diverses zones dins del recinte escolar. Els espais són: bosquet, granja, hort i arbres fruiters, bassa, estació metereològica i patis. La responsabilitat de crear l’espai i assegurar els seu bon estat correspon a un nivell o cicle (depenent de l’espai), però tenint present que tothom pot anar a desenvolupar activitats en qualsevol de les zones de l’ecosistema.

Aquest curs 2017-2018 era i és clau. No tenim de cap de les zones, excepte petits-grans apunts de projecte que es van anar realitzant el curs passat. Cal anar pensant com volem que sigui el nostre espai, quines accions cal anar fent per crear la zona encomanada i per últim, qui es responsabilitza de cadascuna de les pràctiques que cal dur a terme.

Per poder coordinar les diferents accions vàrem acordar que un membre de l’equip directiu dinamitzaria les trobades dels diferents equips de mestres, en el context de les reunions de formació del grups impulsor de la Xarxa de Competències Bàsiques.

Adjuntem un enllaç amb una imatge de l’escola.

https://drive.google.com/open?id=19h4TALtQjJm3w5HFIr8CVIw2J2_LkDGz

 

COM ARRIBEM A FER 2 PROJECTES D’ESCOLA?

Després de diverses reflexions de claustre al llarg del curs 2015-2016, l’escola es planteja un canvi profund de metodologia. Ens n’adonem que cal buscar ‘alguna manera de fer’ més global i competencial, intentant (si és possible) que els infants siguin els autèntics protagonistes del procés d’aprenentatge.

La darrera valoració permet al claustre arribar a uns petits i potents acords per afrontar el curs 2016-2017. Calia una formació interna de centre que empentés les ganes de revolució, i vam aconseguir que en Gino Ferri ens fes unes sessions per tal de sacsejar la nostra manera de veure i viure l’ensenyament. L’evolució de les reflexions ens porten a realitzar projectes d’aula, amb elecció de temàtica lliure per part dels alumnes que conformen el grup-classe. Vam acordar que dedicaríem al projecte 3 sessions setmanals al llarg de tot el curs.

El proper salt el fem l’actual curs 2017-2018. En les darreres reunions del juny de 2017 els i les professionals docents valoren que cal apuntar millor la idea dels projectes, i que es necessari acordar una temàtica i un objectiu per apuntar la direcció dels projectes. És a dir, veiem més profitós que els i les mestres encaminin el tema del projecte, i siguin els i les alumnes qui evolucionin la idea donada pel claustre. La tasca realitzada el curs anterior (projectes de lliure temàtica) no és en va, ja que l’experiència del què s’ha fet ens serveix per evolucionar de quins projectes volem tractar d’una forma estable i continuada al llarg dels propers cursos acadèmics. La valoració i reflexió intensa ens porta a la conclusió que hem d’afrontar dos grans temes: ‘noves tecnologies’ i ‘natura’.

D’aquest interessant acord neixen el que avui en dia són els nostres dos grans projectes d’escola, que impliquen a tots i a totes els i les alumnes de l’escola, amb un tractament particular per a cada nivell o curs:

– Canal de Youtube: Podeu veure algunes produccions al canal propi de l’escola Les Flandes.

– Ecosistema: Acostament de la natura a la realitat escolar dels i de les nostres infants.

La intenció pel curs vinent, és afegir un projecte més, però aquest tindria un esperit més col·laboratiu. Voldríem fer una tasca d’ajuda social, on tota l’escola tingués implicació directa durant un curt període de temps (1-2 setmanes) amb alguna causa solidària.

Diari docent dels projectes

En aquest bloc podreu seguir en directe l’evolució de diferents projectes que desenvolupen les escoles i els instituts del CRP de l’Anoia que participen a la Xarxa de Competències Bàsiques durant el curs 2017-2018.