FESTA FINAL DE L’ESCOLA: EXHIBICIONS OLÍMPIQUES

El dia de la festa de final de curs va ser tot un èxit. Cicle mitjà va ser l’encarregat de l’organització de la festa: presentadors, animadors, creadors i repartidors de tríptics, ajudants en algun acte si feia falta, etc.

Cada curs va preparar una exhibició i, per ordre i davant de totes les famílies van representar-la.

A continuació us presentem un dels models de tríptic que es va elaborar a la comissió de publicitat, on hi apareixen totes les exhibicions i l’ordre d’aparició.

 

 

AVALUEM LA FEINA FETA

L’avaluació del projecte va iniciar-se amb la complementació d’un formulari KPSI i una pluja d’idees per part de tots els alumnes. Cal tenir en compte que moltes de les activitats es van realitzar de manera conjunta (cinquè i sisè) i barrejant alumnes de tots dos nivells.

Hi ha hagut tres nivells avaluatius: una autoavaluació, una coavaluació (dins del grup cooperatiu) i una darrera coavaluació de gran grup (exposició de la recerca realitzada i de les conclusions a que s’ha arribat).

Finalment els alumnes han tornat a complimentar el formulari KPS i hem realitzat la comparació dels resultats inicials amb els finals i la valoració ha estat força positiva.

?

AVALUACIÓ PROJECTE DE L’HORT ESCOLAR

L’avaluació ha sigut continua i finalitzada amb una prova final feta amb un programa informàtic “Kahoot” el qual consisteix en respondre 10 preguntes tipus test en un entorn atractiu per l’alumnat gràcies al format d’aquesta aplicació.

Al llarg del projecte vam dur a terme l’autoavaluació sobre l’activitat i la implicació dels alumnes.

A continuació us ens ensenyem una mostra d’una de les deu preguntes sobre l’activitat d’avaluació final amb l’aplicació “Kahoot”: www.kahoot.it

HO HEM ACONSEGUIT MESTRE !!!!!

“Ara que s’acaba aquest projecte creiem que hem estat capaços  de demostrar-li  en  Gaudí  que no hem estat uns simples imitadors, sino que hem estat capaços d’admirar i entendre la seva obra.”

Creiem que l’avaluació és important en qualsevol procés, però en el treball per projectes aquesta pren un altre sentit.

No avaluem només el producte final sino tot el procés, i  l’evolució del nen durant  el projecte.

Amb la rúbrica pretenem que els alumnes entenguin l’avaluació com una eina per mesurar el seu propi esforç, nivell d’aprenentatge,  evolució i experiència sent capaços de valorar el seu propi esforç.

Pensem que podem dir tots junts: PROVA SUPERADA. Ens hem divertit, entusiasmat, engrescat i a més a més hem après !!!!!

COM HEM AVALUAT?

L’observació directa i el recull de dades que fem en el dia a dia a l’aula és la part fonamental de l’avaluació. Ens hem ajudat de les gravacions que hem fet de les converses i les fotos que hem recollit de la majoria d’activitats. També hem preparat un llibre de fotos del projecte que ens ha servit d’excusa per parlar amb els nens sobre que recorden de les activitats que hem fet.

TROBEM EL NOSTRE PRODIGI!!!!!

A CLASSE HEM EXPLICAT EL CONTE “EL GRAN LLIBRE DELS SUPERPODERS” ON SURTEN UNS NENS I NENES AMB UNS PRODIGIS MOLT ESPECIALS: OPTIMISME, EXPLICAR HISTÒRIES, CANTAR, CURIOSITAT, PACIÈNCIA, MEMÒRIA, AGILITAT…

HEM PARLAT SOBRE QUIN ÉS EL NOSTRE PRODIGI! TOT SEGUIT, L’HEM FET AMB PLASTELINA! ENS HEM FET UN COLLARET QUE SIMBOLITZI EL NOSTRE PRODIGI QUE ENS FA SER ÚNICS!

ALGUNS PRODIGIS QUE HAN ESCOLLIT LES NENES I ELS NENS:

  • SARA: LLEGIR
  • IRENE: VIURE AVENTURES
  • SERGI: CUIDAR LES PLANTES

PROJECTE ACABAT!!!!!!

ESTRELLES I DESITJOS DEL PROJECTE “CONSTRUÏM AMB EN GAUDÍ”

Aquí us deixem un vídeo on podreu veure els alumnes de P3, P4 i P5 parlant de les coses que més els han agradat de totes les activitats que han fet en el projecte “Construïm amb en Gaudí” (les estrelles). Els alumnes de P5 també expliquen el que els hauria agradat fer (els desitjos).

 

Compartim les descobertes

Les exposicions orals és un moment important del projecte, és el moment de poder sintetitzar i compartir tot allò que ha investigat i descobert cada grup de treball.
Després de tot el procés d’investigació de cada aparell de cos, els grups preparen una presentació per tal de poder compartir tot allò que han après del seu aparell, explicar la seva maqueta i el seu experiment.
Abans de la sessió de la primera exposició, cada grup reflexiona sobre els aspectes que són importants per fer una bona presentació:
Tenir clars els conceptes que volem explicar.
Poder explicar, si ho podem explicar és que ho hem entés, cada apartat sense haver de llegir-lo.
Repartir-nos la presentació de forma equilibrada.
Tenir un bon to de veu, vocalitzar.
Utilitzar la presentació, és a dir, poder assenyalar les parts importants, poder explicar les imatges…
Fer aquest treball a nivell de grup ens dóna peu a iniciar el treball dels criteris d’avaluació que estan a la rúbrica de les exposicions orals i que cada nen i nena sigui conscient de què se li avaluarà.
Durant les exposicions, els oients tenen un paper actiu, prenen apunts de l’explicació dels seus companys i al finalitzar les preguntes fan una valoració de l’exposició amb una rúbrica on s’han desenvolupat la gradació dels criteris d’avaluació que hem anat treballant. En aquesta rúbrica cada nen i nena analitza i avalua el treball del grup que ha fet l’exposició, li posa una nota numèrica segons els nivells assolilts de cada criteri i també posen alguna observació a destacar del treball del grup.
En aquest darrer apartat també és important treballar el tipus de llenguatge que fem servir per tal de fer la valoració, emprar un llenguatge assertiu, destacant els aspectes positius del grup i podent explicar què han de millorar amb propostes i consells que puguin servir al grup que ha fet l’exposició per a millorar.