Creixem conversant.

Per nosaltres, i tal com diuen diferents autors (Márquez 2009, Pujolàs 2008, Pujol 2008), la conversa és un dels grans puntals de l’aula d’educació infantil, un espai on des del llenguatge el nen coneix, problematitza, pensa el món i sobretot el seu lloc en el món i en diàleg amb els altres. És un espai privilegiat per fer aflorar les experiències, els interessos, les motivacions, les preocupacions i les preguntes, en definitiva un espai de significats.

La conversa i el diàleg a l’aula ajuden a configurar seqüències didàctiques obertes que permeten recollir i fer explícites les idees prèvies dels infants i construir coneixement.

Al llarg del projecte les situacions de conversa ens permeten:
Construir una narració d’aprenentatge a partir de les aportacions personals i genuïnes dels infants.
Connectar diferents aprenentatges.
Donar lloc a les idees prèvies.
Desenvolupar el projecte.
Verbalitzar els processos.
Comunicar.

Pensem que potenciem els següents aspectes:
Crear una dinàmica basada en la conversa i el diàleg.
Escoltar de manera activa.
Potenciar les preguntes i els reptes.
Deixar temps i espai a tothom.
Expressar les pròpies idees.
Compartir i acceptar totes les aportacions.
Fomentar l’ajuda entre tots els infants.
Augmentar la seva autoestima.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *