Com avaluem el projecte

La mestra ha realitzat una recollida d’informació a través d’observacions del treball que ha realitzat cada grup. També hi ha una rúbrica en la que els alumnes podran fer la seva autoavaluació, ja que allí hi ha explicat el que s’espera del seu treball. En el quadern d’equip estan escrits els compromisos de cada membre del grup, els quals al final s’hauran de valorar per veure si s’han assolit.

Exposició del producte final del projecte

Inicialment el producte final del projecte era l’elaboració d’un tríptic informatiu de les colònies. Però degut al desenvolupament del projecte, aquest ha canviat. El producte final realitzat en aquest projecte ha estat l’elaboració d’un dossier informatiu de les colònies per a les famílies. La informació recollida en aquest dossier és:

 • Portada del dossier on hi consti el títol, un dibuix i un lloc per poder posar el nom del nen/a.
 • Explicació de les colònies:
  Lloc on anem de colònies i nom de la casa de Colònies. També hi podeu afegir una petita descripció del lloc amb alguna imatge.
  Les dates en les quals anirem
  El dia de sortida (data i hora)
  El dia de tornada (data i hora)
  Preu total de les colònies (aquesta informació us la passaran els companys dels altres grups quan la tinguin)
 • Altres observacions:
  Roba marcada
  Consells per preparar la motxilla
  Recordatori de l’esmorzar del primer dia
 • Llistat dels documents necessaris:
  Autorització
  Full al•lèrgies
  Full medicaments
  Targeta sanitària
 • Llistat del material que necessitem
 • Programa d’activitats
 • Menú
 • Itinerari del viatge
  En les últimes sessions de treball, cada grup exposarà el treball realitzat a la resta de companys/es.
  Un cop finalitzat el dossier sencer, cada alumne en rebrà una còpia.

Desenvolupament del projecte

Els alumnes coneixen les tasques que ha de realitzar cada grup, i on han de buscar la informació. A partir d’aquí fan la recerca i l’extracció d’informació necessària per poder dur a terme la tasca en concret. Aquesta tasca la recullen al seu quadern de treball i a l’ordinador, on cada grup té una carpeta de treball on desar-les.
Dins del quadern d’equip hi ha fitxa de valoració de la sessió, on cada grup valora la feina realitzada (Què hem fet?) i quins aspectes es poden millorar de cara a sessions futures (Què hem de millorar?).

Com treballarem

Els grups de treball els forma la mestra, tenint en compte la diversitat de nivell per crear grups equitatius i compensats. Per l’autogestió dels grups utilitzen un quadern d’equip en el qual ells mateixos s’assignen 4 rols (el coordinador, l’ajudant del coordinador, el secretari i el responsable del material) on cadascú s’encarrega d’unes tasques determinades en benefici del grup. En aquest quadern s’hi troba les normes de treball del grup, els objectius a aconseguir i els compromisos de cada membre. Tot això ha estat redactat per cadascun dels grups de treball.
La temporització del projecte està dissenyada per la mestra que marca les pautes i les activitats de les sessions.
Les tasques són de tipus cooperatiu i alguna d’individual que caldrà ajuntar amb el treball de resta de companys/es del grup per obtenir un resultat conjunt. Aquestes activitats són de recerca d’informació, de demanda d’informació a professionals i d’omplir taules i graelles amb la informació recollida.
Per poder avançar amb les activitats, cal contrastar el resultat de cada equip en cadascuna d’aquestes per poder continuar amb el projecte.

Ens presentem!

Hola,

Som el grup de mestres de Cicle Mitjà de l’Escola Alta Segarra de Calaf. Aquest és el segon curs que treballem sense llibres a l’àrea de Coneixement del Medi Natural i Social. El curs passat, vam estar elaborant i seqüenciant un recull dels continguts per treballar en aquesta àrea.

A partir d’aquí vam començar a elaborar les programacions i a posar-les en pràctica. Per tant podem dir que som novells en aquesta metodologia de treball i que estem en procés de millora constant.

A part de l’esmentat, a l’escola s’estant duent a terme altres metodologies de treball encaminades a millorar el dia a dia a l’aula. Una d’aquestes és el treball cooperatiu que ja fa uns quants anys que l’estem aplicant.

El nostre projecte forma part de l’estada que realitzarem a Vilada (Berguedà) com a colònies escolars. La pregunta inicial que farem als alumnes per presentar el projecte serà: “Què necessitem per organitzar i poder anar de colònies?” I el producte final que hauran d’elaborar serà un tríptic informatiu de la casa de colònies i el seu entorn.

Diari docent dels projectes

En aquest bloc podreu seguir en directe l’evolució de diferents projectes que desenvolupen les escoles i els instituts del CRP de l’Anoia que participen a la Xarxa de Competències Bàsiques durant el curs 2017-2018.