L’AVALUACIÓ

L’avaluació del projecte la fem a partir de diferents activitats i de l’observació directa a l’aula, tot fent anotacions per tal d’obtenir registres dels coneixements que van adquirint els alumnes (avaluació formativa).

Els alumnes, en tot moment al llarg del projecte intentem que siguin conscients de quins són els coneixements que se’ls hi demana i s’autoregulin l’aprenentatge.

Per avaluar el producte final, cada nen/a avaluava amb una rúbrica un company/a sobre la seva exposició oral. Els nens/es van fer una coavaluació. Per falta de temps ens vam adonar que cada alumne es podia haver autoavaluat la seva exposició a partir d’una rúbrica. No obstant, es va fer de forma oral.

EXPOSICIÓ ORAL (POWERPOINT)

En el nostre projecte com a producte final,la mestra va donar als nens/es fotografies amb preguntes guia sobre tots els continguts treballats. Es va repartir per parelles i els nens/es havien de preparar-se una exposició oral relacionada amb el tema.

La mestra prepara, amb el material donat als alumnes, un powerpoint que els serveix per fer l’exposició oral. Aquestes exposicions van ser grabades amb vídeo per la mestra amb l’objectiu que les famílies poguessin visionar-ho al blog de l’escola.

El nostre producte final ens ha servit per donar resposta a la pregunta guia i donar respostes a les preguntes que van anar sorgint.

VIVENCIEM EL PROJECTE

El projecte es comunica a les famílies que juntament amb els nens/es aporten informació (llibres, fotografies, articles, …) sobre el tema a tractar. A partir d’aquí se selecciona la informació, es busquen recursos (pàgines web, videos, powerpoints, …) per intentar respondre les preguntes del nostre projecte.

La classe s’inicia sempre amb un feedback de manera que els nens/es puguin autoregular-se el seu aprenentatge.
Intentem que les activitats siguin el més experimentals possibles (mètode científic) perquè comprenguin l’entorn i ho relacionin amb situacions més properes.

Al llarg del desenvolupament del projecte s’inclou una sortida on el nen/a vivencia els coneixements treballats donant-li sentit a allò que ha après.COM TREBALLEM?

Hem fet aquest projecte de manera globalitzada incloient-hi altres àrees (català, castellà, matemàtiques i educació artística).
Ens hem plantejat treballar de forma molt vivencial a partir d’elements molt propers als alumnes. Ens hem basat en el mètode científic per anar desenvolupant tot el projecte. Formulant hipòtesis, experimentació i anàlisis de resultats.

Es va partir d’una pregunta repte, i a partir dels coneixements previs i dels seus propis interessos s’han anat construint els aprenentatges els quals ens han dut a noves preguntes/reptes.

Durant tot el projecte s’ha utilitzat el treball cooperatiu i la conversa col·lectiva per tal de dur a terme les activitats i compartir el procés d’aprenentatge.
La recerca d’informació s’ha fet visionant videos i imatges, gràfics, llibres…

OBSERVEM L’AIGUA

Vam començar el nostre projecte de l’aigua observant un got d’aigua. Cada nen/a va treure les seves conclusions i les vam posar en comú. A partir d’aquí es va fer un treball per saber els coneixements previs i posteriorment es van qüestionar que és el que volien saber de l’aigua. De totes aquestes qüestions van sortir els reptes. Un cop conegudes totes les preguntes que els nens/es s’havien plantejat, vam fer un sorteig per seleccionar per quina d’elles començaríem.

Comencem?

Som un grup de mestres de Cicle Inicial de l’escola Alta Segarra. La nostra escola és l’única escola pública de Calaf.

Ja haviem iniciat el treball per projectes però el teniem centrat només en l’àrea de medi i aquest any ens hem proposat treballar altres àrees a partir del projecte.

Aquest enfocament més globalitzat ens fa plantejar canvis organitzatius, de metodologia, d’espais, de personal, …

Diari docent dels projectes

En aquest bloc podreu seguir en directe l’evolució de diferents projectes que desenvolupen les escoles i els instituts del CRP de l’Anoia que participen a la Xarxa de Competències Bàsiques durant el curs 2017-2018.