Com treballarem

Els grups de treball els forma la mestra, tenint en compte la diversitat de nivell per crear grups equitatius i compensats. Per l’autogestió dels grups utilitzen un quadern d’equip en el qual ells mateixos s’assignen 4 rols (el coordinador, l’ajudant del coordinador, el secretari i el responsable del material) on cadascú s’encarrega d’unes tasques determinades en benefici del grup. En aquest quadern s’hi troba les normes de treball del grup, els objectius a aconseguir i els compromisos de cada membre. Tot això ha estat redactat per cadascun dels grups de treball.
La temporització del projecte està dissenyada per la mestra que marca les pautes i les activitats de les sessions.
Les tasques són de tipus cooperatiu i alguna d’individual que caldrà ajuntar amb el treball de resta de companys/es del grup per obtenir un resultat conjunt. Aquestes activitats són de recerca d’informació, de demanda d’informació a professionals i d’omplir taules i graelles amb la informació recollida.
Per poder avançar amb les activitats, cal contrastar el resultat de cada equip en cadascuna d’aquestes per poder continuar amb el projecte.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *