mecambio.net

 

 

 

 

 

Avui us presentem una web que ofereix diverses alternatives comercials a les multinacionals de la banca, energia elèctrica i altres àmbits de consum: mecambio.net.

Molta gent té clar el què li agradaria canviar però no sap com fer-ho ni per on començar; i moltes vegades, com a consumidors passius, ens trobem obligats a triar l’opció “menys dolenta”.

mecambio.net ofereix propostes concretes i reals que serveixen com a alternatives de consum, explicant els punts a favor i en contra i els passos que una persona ha de seguir per canviar-se a proveïdors amb models de negocis més equitatius, respectuosos amb el medi ambient i les condicions de treball.

La web presenta una selecció de proveïdors alternatius a les grans multinacionals dividida en dos apartats:

1- “Cámbiate ya, a qué esperas”, proposa una sèrie de proveïdors alternatius que contractem o fem servir de manera fixa en diversos sectors: Energia, Connectivitat i Finances i Assegurances, explicant què són, què ofereixen, on trobar-los, preus, punts dèbils i punts forts, qui hi ha al darrere, la possibilitat d’avaluar-los i comentar el seu servei i especificant el grau de participació que permeten al consumidor;

2- “Sin prisa pero sin pausa” mostra proveïdors que fem servir de manera puntual pel que fa a alimentació, roba-mobles, cultura-coneixement, habitatge i salut. Aqui no hi ha un llistat tancat de proveïdors, sinó que es plantegen els principals canvis que estan esdevenint a cada àmbit i ofereixen una reduïda selecció de proveïdors que pensen que estan donant resposta a aquests canvis d’una manera justa i responsable.

Mecambio.net selecciona els proveïdors establint la coherència com a criteri fonamental, és a dir, han de formar part d’un ecosistema no només de valors o ideals, sinó de pràctiques dirigides a crear un sentit de comunitat. A més, s’han de basar en una gestió, producció i relacions que siguin sostenibles, justes, distributives (no acumulatives) i participatives.

A partir d’aquí, ha de ser la gent qui vagi enriquint la informació i els continguts amb les seves experiències i opinions. Aquesta web no té cap ànim lucratiu amb les empreses que presenten ni pretén ser una plataforma publicitària, només vol estimular l’aparició de proveïdors ètics i participatius, que siguin una alternativa real a l’especulació i contaminació generada des de les grans corporacions.

 

 

 

Deixa un comentari