La casa romana amb els alumnes de llatí

Aquesta setmana he anat a la classe de llatí de 2n de batxillerat a exposar la part del meu treball que va sobre les cases romanes. Vaig exposar els diferents tipus de cases que hi havia en època romana i totes les parts que acostumaven a tenir les domus romanes. Després de l’exposició van comentar l’article del meu blog que parlava sobre la casa romana comparant les cases romanes amb les seves pròpies cases, de manera que després em pogués servir pel meu treball de recerca.

20131022_113855  20131022_115717

Cada casa és diferent, i així a partir de la informació que em donessin sobre les seves cases comparades amb la casa romana, podia fer-me una idea més general, que comparant la casa romana només amb la meva casa. Gràcies a això he pogut comparar també els pisos amb les insulae, cosa que no hagués pogut fer jo sola, ja que jo visc en una casa, no en un pis.

A partir de tots els comentaris hi va haver-hi una sèrie d’idees i comparacions que eren comunes a totes les cases, la més important són els electrodomèstics: nosaltres a les nostres cases tots tenim un munt d’electrodomèstics que gasten molta energia, i que fem servir molt en la nostra vida quotidiana, i això consumeix molt, en canvi els romans no tenien cap electrodomèstic, i això és una cosa en la que nosaltres contaminem molt més que ells.

A part dels electrodomèstics, també gastem molta energia per il·luminar les cases, ja que és molt senzill per nosaltres, només cal apretar un interruptor i ja tenim llum, en canvi els romans aprofitaven molt més la llum natural i es preocupaven més de que hi entrés prou llum del sol per il·luminar durant les màximes hores possibles.

Una altra idea molt important que va sortir va ser la de l’aigua: en l’època romana només algunes cases tenien aigua corrent, i generalment aquestes cases s’aconseguien la seva pròpia aigua recollint-la de la pluja, en canvi actualment totes les nostres cases tenen aigua corrent, i cap aprofita l’aigua de la pluja, això significa que nosaltres gastem molta més aigua i a més a més no aprofitem l’aigua de la pluja, lo que suposa una sobreexplotació més gran dels recursos hídrics.

Els productes de neteja també són un element en el que nosaltres contaminem molt més que els romans, ja que els romans feien servir uns productes més natural per a netejar, comparats amb els nostres que són tot productes químics que poden contaminar molt més el medi ambient.

Respecte a les insulae, els pisos actuals són molt més còmodes, ja que tenen aigua corrent, un bany, il·luminació, no estan fets tots de fusta, per tant no tenen tants riscos d’incendis, i en general ofereixen una millor qualitat de vida.

Respecte a les domus, les cases actuals acostumen a ser més petites i sense tantes sales i habitacions. La distribució és bastant més diferent, i l’aigua no s’aprofita de la mateixa manera en què es feia en les domus.