Els viatges a l’actualitat

Actualment la majoria de la gent ha viatjat més d’un cop a la seva vida, ja sigui sense sortir del país, o a l’estranger. Moltes famílies van de viatge durant les vacances, i la majoria de viatges es fan per turisme i per motius d’oci. Viatjar està a l’abast de tothom, ja que els costos i el temps de viatge són bastant més baixos que fa un temps, i això fa que el nombre de viatges que es fan augmenti considerablement. A més a més, s’han millorat molt els mitjans de transport, i això ens permet fer viatges molt més llargs en poc temps i que siguin molt més segurs, i això fa que la gent s’atreveixi cada cop més a fer viatges més llargs per conèixer diferents països i cultures.

El mitjà més utilitzat per als viatges fora del país és l’avió, ja que ens permet viatjar molt lluny en molt poc temps. En el meu cas, he fet servir l’avió per molts viatges, i aquest any he fet un de curta durada i un de llarga durada. Aprofitant que he fet aquests dos viatges he fet un estudi de cadascun d’ells basant-me en les hores de viatge i els que ha consumit l’avió durant aquests dos viatges per tenir una idea sobre la quantitat de contaminació que això suposa.

  

 Per viatges dins del mateix país se sol utilitzar més el tren o el cotxe, tot i que per les famílies que van de vacances és més comú l’ús del cotxe, ja que permet tenir més controlats als fills i transportar més fàcilment l’equipatge de tota la família. En canvi per els viatges de negocis és més comú el tren o l’AVE, que permet més rapidesa.

 

Comparació amb els viatges a l’antiguitat

Els viatges a l’antiguitat

A l’Edat Antiga, no hi havia els mateixos motius per fer un viatge que actualment, ja que tampoc hi havia les mateixes facilitats. Antigament els principals motius per viatjar eren: negocis o mobilitzacions de l’exèrcit. És cert que també hi havia un limitat nombre de gent (molt limitat) que feia viatges per plaer, però aquest tipus de viatge estava reservat només per a les classes més altes, i en general no es viatjava gaire lluny, normalment de la casa de la ciutat a la vil·la del camp. Els mitjans que feien servir per viatjar eren principalment: per terra i per mar.

Vehicles de transport terrestre romans

Els mitjans terrestres eren a peu, en carro o a cavall, depenent de la distància i del tipus de viatge. Per als desplaçaments militars, es feien servir els carros per a transportar els materials, aliments, armes… necessaris, els militars de càrrecs més importants feien servir els cavalls per desplaçar-se, i la resta dels soldats es desplaçaven a peu. En quant al comerç, generalment sempre es feien servir carros, ja que requeria un transport de mercaderies. Els viatges personals, de negoci, com per exemple els amos que anaven de la seva casa de la ciutat a la del camp, anaven a cavall.

 

Els mitjans marins podien ser en vaixell de rem o en vaixell de vela. Generalment tots els vaixells tenien vela i rems, així en cas de que els hi faltés vent per moure el vaixell o anessin contracorrent, sempre es podien fer servir els rems. Els vaixells eren un mitjà de transport més utilitzat durant les èpoques de bon temps, quan la mar era més segura i hi havia menys tempestes, i que no es podia fer servir per mar durant l’hivern, però tot i així, es seguia considerant el millor transport en època romana, ja que també es feia servir a través dels rius i era molt més eficaç que el transport terrestre.

 

Comparació amb els viatges actuals