Comencem a tenir resultats significatius amb les Flipped Classrooms

Les Flipped Classrooms comencen a donar fruits: Els alumnes estan motivats i senten que l’aprofitament del temps és màxim.

Següent pas… guiar-los per crear l’hàbit de des carregar els vídeos als seus dispositius mòbils i continuar avançant.

imageedit_1_3785130258  imageedit_13_6374471660

 

 

 

 

 

 

 

imageedit_4_7416763432imageedit_12_7122065994

 

 

 

 

 

 

 

 

 Flipped Classroom a 3er d’ESO (INS La Pineda)

Amb dos grups de 3er d’ESO s’ha portat a terme aquesta metodologia. Les instruccions havien de ser molt clares el primer dia per tal de poder conduir la flipped classroom de la manera més òptima possible.

Els continguts pensats per aquestes primeres proves han estat gramaticals: el passat simple i el passat continu. Cada dia els alumnes practiquen 10 minuts d’expressió escrita al Bell Ringer (activitat que es fa al començament de la classe), que en aquest cas el faríem servir com activador de coneixements previs i poder induir la teoria millor.

Per tal de fer la classe invertida, els alumnes havien de visualitzar aquests dos vídeos prèviament a casa:

Imatge de previsualització de YouTube Imatge de previsualització de YouTube

A la classe, havent deixat clar que no hi havia penalització en cas d’error i que jo els ajudaria com si estiguessin fent els deures a casa, van realitzar les següents activitats:

ACTIVITATS

past-simple-past-continous-exercises

Autor: http://makelearningfun1.files.wordpress.com/2011/05/past-simple-past-continous-exercises.pdf

 

 

 FLIPPED CLASSROOM: The Three Little Pigs (Primària)

 The Three Little Pigs and The Three Little Javelinas

A Flipped The Three Little Pigs Lesson (docx)

A Flipped The Three Little Pigs Lesson (pdf)

pic 1

pic 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pic3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materials necessitats:

 

Vídeo

Diagrama de Venn

Taxonomia de Bloom

Three Little Pigs – Online version of the book

Story Map

Three_Pigs_Activity_Card

Three_Javelinas_Activity_CardFLIPPED CLASSROOMS: Exemples de classes (amb materials)

Aquí parlarem, com de costum, de l’aplicació a l’aula de la metodologia tractada.

Per començar, anem a introduir el següent lloc web: Flipping the Classroom: Flipped K12 Lesson Plans.

Examples of Lesson Plans

Aquí trobareu lliçons per diferents nivells i matèries ja creades fent servir la metodologia Flipped Classroom. És un espai molt útil tant per a les matèries d’anglès com per a aquelles assignatures impartides en anglès (AICLE). Cada lliçó va acompanyada  de la següent informació:

Una explicació detallada de l’activitat

Els materials que es necessiten a casa

Els materials que necessita el professor a classe

Els passos a seguir per portar a terme l’activitat

Els objectius que van a cobrir

Els criteris d’avaluació

Les estratègies aplicades

Els elements coberts de la Taxonomia de Bloom

Instrucció diferenciada per atendre la diversitat

A més, trobareu el material amb enllaços per poder-lo descarregar i utilitzar-lo a les vostres classes.

A la pàgina de Materials i Recursos, apartat Flipped Classrooms, trobareu la selecció dels lesson plans amb materials més interessants.

 FLIPPED CLASSROOMS: Tot el que necessites saber

Flipped Classroom

Created by Knewton and Column Five MediaFLIPPED CLASSROOMS

Què és una Flipped Classroom?

Una classe que fa servir vídeos i podcasts com eines d’instrucció amb l’objectiu d’ensenyar conceptes seguint la tecnologia Time Shift (Gravació d’un programa a una plataforma perquè el consumidor pugui tenir-ne accés quan més li convingui).  Els alumnes veuen les classes a casa, al metro, al bus, etc. i a la classe fan l’aplicació pràctica dels continguts, tenint al professor a la seva disposició. D’aquesta manera i tal com diu Crystal Kirch, “els alumnes reben la major part del suport (presència dels companys i del professor) quan treballen amb la càrrega cognitiva més forta (resolvent conflictes i treballant la comprensió, fent servir el contingut)”.

Segons Jonathan Martin:

“Flip your instruction so that students watch and listen to your lectures… for homework, and then use your precious class-time for what previously, often, was done in homework: tackling difficult problems, working in groups, researching, collaborating, crafting and creating. Classrooms become laboratories or studios, and yet content delivery is preserved”.

Aquest vídeo fa una explicació molt gràfica de les necessitats dels alumnes, doncs cadascú aprèn de manera diferent. Per tal d’atendre tothom es necessiten un temps i uns recursos que en aquest moment l’educació pública no té.  Una solució és la Flipped Classroom: Els alumnes veuen el vídeo amb el contingut que es vol explicar a casa. El poden veure tantes vegades com necessitin, doncs el trobaran penjat a la web (a la wiki de classe, per exemple). Gràcies a això, la frustració que experiemnten els nens que es perden disminueix. En cas de dubtes o de quedar-se bloquejats, poden demanar ajuda als companys via plataformes digital com ara Moodle, Edmodo, Wikispaces, d’entre altres. La dinàmica de deures a casa canvia de la mateixa manera que la dinàmica de treball a classe. No es tracta de seure davant del professor i escoltar; ara el professor va alumne per alumne monitoritzant i ajudant la feina que porten a terme dins de l’aula. En altres paraules, el professor no es troba entre el coneixement i l’alumne, sinó que l’alumne té accés directe al coneixement i el professor li fa de guia. Es tracta, en definitiva, d’optimitzar els recursos i el tems dels nostres estudiants.

 

Imatge de previsualització de YouTube

 

Per què fer una Flipped Classroom?

Perquè ens permet diferenciar l’aprenentatge dels alumnes segons el seu ritme lent, mitjà o alt.

Perquè hi ha alumnes que perden part de la informació transmesa tot i ser presents a l’aula.

Perquè quan no hi (els alumnes) són físicament, poden tenir accés al contingut i a l’explicació.

Perquè alguns alumnes tenen dificultat a l’hora de fer els deures correctament a conseqüència d’haver oblidat com fer-ho.

Perquè els professors passen molt de temps cobrint teoria, sense poder disposar del temps necessari per a que els alumnes practiquen sols comptant amb el suport del professor.

Perquè els professors  destinen un temps important a revisar els conceptes ja explicats als alumnes que no ho van entendre en el seu moment.

 

Quins són els objectius de fer una Flipped Classroom?

Crear un ambient d’interès, engrescador i interactiu a l’aula que estigui centrat en l’alumne.

Treure el major profit al temps que tenim amb els alumnes.

Practicar, aplicar i treballar amb contingut a la classe, amb el suport del professor.

Aplicar el learning by doing.

 

Flipped Classroom vs. Classe tradicional

flipped vs traditional

 Dit d’altra manera:

flipped2

 

En aquest vídeo, uns dels creadors d’aquesta metodologia, Aaron Sams, ens explica i mostra com fer una Flipped Classroom, els beneficis que té i la bona acollida entre els alumnes.

Imatge de previsualització de YouTube

 

Referències:

Kirch, C. “What is the Flipped Classroom?”