The Stoplight Method: Exit Ticket, Exit Slip or End-of-Lesson Assessment

Un mètode per avaluar diàriament las nostres alumnes d’una manera creativa, visual i efectiva.