FLIPPED CLASSROOM: The Three Little Pigs (Primària)

 The Three Little Pigs and The Three Little Javelinas

A Flipped The Three Little Pigs Lesson (docx)

A Flipped The Three Little Pigs Lesson (pdf)

pic 1

pic 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pic3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materials necessitats:

 

Vídeo

Diagrama de Venn

Taxonomia de Bloom

Three Little Pigs – Online version of the book

Story Map

Three_Pigs_Activity_Card

Three_Javelinas_Activity_CardFLIPPED CLASSROOMS

MOSTRA D’UNA CLASSE DE LECTURA EN UNA SEGONA LLENGUA FENT SERVIR ESTRATÈGIES (SECUNDÀRIA)

Aquesta classe està pensada per alumnes que no tenen el català ni el castellà com a llengua materna però que ja tenen cert nivell lingüístic en ambdues llengües.  En aquest cas, aquesta mostra és per ensenyar castellà a alumnes del segon cicle de secundària. Es porta a terme fent servir estratègies de lectura, especialment l’activació de coneixements previs, identificació amb el text, connexions i prediccions, així com fent desenvolupar el pensament crític dels alumnes per tal que no sigui una activitat superficial i sense aprenentatge profund. Té una durada de 55 minuts aproximadament.

ENSAYO 1

ENSAYO 2

 

 ARXIU (Material per la classe)

LECTURA ENSAYO SOBRE LA CEGUERA

ARXIU (Material per al professor)

LECCIÓN CON ESTRUCTURA Y ACTIVIDADES CONCRETAS

ARXIU (Prezi per projectar a la classe)

Per problemes a l’hora de penjar-lo, no el puc compartir. Aquí teniu la imatge de com queda. Si el voleu fer servir, envieu-me un correu i us el passo.

prezi

 

  VÍDEO: VENCE EL MIEDO

Imatge de previsualització de YouTube