FLIPPED CLASSROOMS: Exemples de classes (amb materials)

Aquí parlarem, com de costum, de l’aplicació a l’aula de la metodologia tractada.

Per començar, anem a introduir el següent lloc web: Flipping the Classroom: Flipped K12 Lesson Plans.

Examples of Lesson Plans

Aquí trobareu lliçons per diferents nivells i matèries ja creades fent servir la metodologia Flipped Classroom. És un espai molt útil tant per a les matèries d’anglès com per a aquelles assignatures impartides en anglès (AICLE). Cada lliçó va acompanyada  de la següent informació:

Una explicació detallada de l’activitat

Els materials que es necessiten a casa

Els materials que necessita el professor a classe

Els passos a seguir per portar a terme l’activitat

Els objectius que van a cobrir

Els criteris d’avaluació

Les estratègies aplicades

Els elements coberts de la Taxonomia de Bloom

Instrucció diferenciada per atendre la diversitat

A més, trobareu el material amb enllaços per poder-lo descarregar i utilitzar-lo a les vostres classes.

A la pàgina de Materials i Recursos, apartat Flipped Classrooms, trobareu la selecció dels lesson plans amb materials més interessants.

 


Accions

Informacions

Deixa un comentari

Podeu utilitzar aquestes etiquetes : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>