LEARNING LOGS (REGISTRES D’APRENENTAGES)

 

 

escola_Gonçalo Viana

 

Il·lustració de Gonçalo Viana

Un learning log és una eina d’aprenentatge informal per a que l’alumnat prengui nota de qualsevol aprenentatge que experimenta en el transcurs de les sessions/lliçons/unitats didàctiques.  Això pot incloure, per exemple, projectes, activitats o, fins i tot, coses que no han anat bé. Tots ells poden ser valuoses fonts d’aprenentatge.

Per exemple, arran d’un projecte o activitat els nens i les nenes poden escriure unes línies de com creuen que ha funcionat allò que han fet. El learning lot respon a preguntes curtes com les següents:

• Has obtingut el resultat esperat?

• Quina va ser la part més reeixida del projecte / activitat?

• Ho faries les coses de manera diferent la propera vegada?

• Què has après?

Un registre d’aprenentatge (learning log) no ha d’estar en un format particular. Hi ha moltes maneres de fer-ho. Aquí presentem un dels molts models que es poden fer servir.  És ideal que sigui pràctic i fàcil de fer perquè tingui èxit i els alumnes no s’angoixin (Adaptat de la University of Dyrham. Keeping a Learning Log).

Així doncs, els learning logs representen un recurs per a la reflexió dels estudiants sobre el contingut que estan aprenent. En el registre (learning log), els estudiants registren el procés que travessen en aprendre alguna cosa nova i qualsevol pregunta que puguin necessitar  que sigui aclarida. Això permet als estudiants fer connexions amb el que han après, establir metes, i reflexionar sobre el seu procés d’aprenentatge. L’acte d’escriure sobre allò que es pensa ajuda els estudiants a pensar de manera més profunda i esdevenir millors escriptors. Els professors i els estudiants poden utilitzar els learning logs com avaluació a l’aula, ja que els estudiants prenen consciència del que estan aprenent i d’allò que encara no entenen, i permet els mestres monitoritzar el progrés de l’estudiant cap al domini dels objectius d’aprenentatge. Mitjançant la lectura dels registres dels estudiants, la retroalimentació descriptiva sobre allò que l’estudiant està fent bé i suggeriments de millora, els docents poden  fer dels learning logs una poderosa eina per a l’aprenentatge.

 

Learning LogPassem a l’acció amb l’escriptura

Com podem practicar l’escriptura tots a una? Com ho podem fer perquè esdevingui una qüestió de centre i no una iniciativa personal i aïllada d’un docent? Per haver, hi ha moltes maneres de fer-ho, però ens centrarem en una per tal de poder oferir idees assumibles.

L’ideal és que quan més membres del claustre es sentin identificats amb la iniciativa i s’impliquin, millor. Com aconseguir que tothom es senti responsable d’aquesta millora? Tractant l’ensenyament i l’aprenentatge de l’escriptura des dels continguts propis de cada àrea.

Imaginem que ho fem a mode de projecte en el qual volem participació des de totes les àrees i tenim com objectiu millorar l’escriptura des de l’ensenyament i pràctiques de diverses tipologies textuals. La matèria de llengua pot ser l’encarregada d’introduir la tipologia corresponent, proporcionant els fonament teòrics necessaris i els primers models. A partir d’ací i durant un període (el primer període) de temps establert al projecte, cada matèria RECUPERA la tipologia prèviament ensenyada a llengua fent servir textos d’aquest tipus i propis de l’àrea en qüestió. Durant aquest període de temps és recomanable que els alumnes treballen el contingut a través de la lectura dels textos proporcionats realitzant tasques amb un objectiu que assolir d’un nivell d’exigència cognitiva baix, més de coneixement, com per exemple: assenyalar, subratllar, identificar, etc. D’aquesta manera les nenes i els nens no paren de rebre input, de estar exposats a tot tipus de models. Una vegada fet, comença el segon període en què els alumnes continuen rebent models de textos d’una mateixa tipologia i que ara serà amb un objectiu d’una exigència cognitiva superior, més cap a l’aplicació i l’anàlisi. És el moment que els alumnes porten a terme tasques com comparar, exemplificar, distingir o relacionar. Per últim, al tercer període convé que els alumnes comencin a treballar l’output i que les tasques que realitzin siguin més exigents. És a dir, que creen. És l’hora de passar a l’acció i crear sense parar fins que la tipologia estigui interioritzada.EXEMPLE D’ACTIVITAT FENT SERVIR TOTS ELS ESTILS D’APRENENTATGE

EL CONTE DEL GRUP DE 3er D’ESO.

A continuació mostraré una activitat realitzada a un grup de 3er d’ESO fent servir tots els estils d’aprenentatge.

 

Com vam comentar al post del Dia Internacional de les Llengües d’Origen, a un grup de 3er d’ESO vam fer una activitat amb objectius molt diversos i tenint en compte els diferents estils d’aprenentatge.

Vam treballar la lectura en castellà i català a la classe (ESTIL VISUAL). Vam assajar i van participar les famílies dels nens i nenes implicades en la lectura. Finalment, va arribar l’hora de gravar (ESTIL AUDITIU). Amb l’ajuda de companys experts en la matèria, el procés de gravació a l’estudi de ràdio del centre va ser tot un èxit i una experiència magnífica per als alumnes.

Desprès de tenir l’àudio enllestit, tocava preparar la part del vídeo. Tothom a la classe va participar en el muntatge d’aquest.

Per altra banda, aquells alumnes que no havien de dir res en cap altra llengua es van encarregar de l’elaboració  dels subtítols en anglès del vídeo, de fer la introducció i del procés d’edició.

El resultat va ser aquest vídeo que ara podeu veure. En definitiva, aquesta és una mostra d’una experiència magnífica en què els alumnes, les seves llengües, el respecte, la tolerància i l’admiració mútua han estat els principals protagonistes.

El dia de Sant Jordi, tots els components del vídeo estaran a càrrec d’un taller on presentaran el vídeo, explicaran les seves experiències, opinions i sensacions (ESTIL KINÈSTETIC), i coneixeran en persona a l’escriptora del conte. Tots junts crearem una història per l’any vinent, plena d’il·lusió i esperança.

REFERÈNCIES:

http://slowchickendance.com/El-vuelo-de-la-cometa-roja-sobre-tejados-de-papel