FLIPPED CLASSROOMS

Aquí parlarem, com de costum, de l’aplicació a l’aula de la metodologia tractada.

Per començar, anem a introduir el següent lloc web: Flipping the Classroom: Flipped K12 Lesson Plans.

Examples of Lesson Plans

Aquí trobareu lliçons per diferents nivells i matèries ja creades fent servir la metodologia Flipped Classroom. És un espai molt útil tant per a les matèries d’anglès com per a aquelles assignatures impartides en anglès (AICLE). Cada lliçó va acompanyada  de la següent informació:

Una explicació detallada de l’activitat

Els materials que es necessiten a casa

Els materials que necessita el professor a classe

Els passos a seguir per portar a terme l’activitat

Els objectius que van a cobrir

Els criteris d’avaluació

Les estratègies aplicades

Els elements coberts de la Taxonomia de Bloom

Instrucció diferenciada per atendre la diversitat

A més, trobareu el material amb enllaços per poder-lo descarregar i utilitzar-lo a les vostres classes.

A la pàgina de Materials i Recursos, apartat Flipped Classrooms, trobareu la selecció dels lesson plans amb materials més interessants.

 

Flipped Classroom a 3er d’ESO (INS La Pineda)

Amb dos grups de 3er d’ESO s’ha portat a terme aquesta metodologia. Les instruccions havien de ser molt clares el primer dia per tal de poder conduir la flipped classroom de la manera més òptima possible.

Els continguts pensats per aquestes primeres proves han estat gramaticals: el passat simple i el passat continu. Cada dia els alumnes practiquen 10 minuts d’expressió escrita al Bell Ringer (activitat que es fa al començament de la classe), que en aquest cas el faríem servir com activador de coneixements previs i poder induir la teoria millor.

Per tal de fer la classe invertida, els alumnes havien de visualitzar aquests dos vídeos prèviament a casa:

Imatge de previsualització de YouTube Imatge de previsualització de YouTube

A la classe, havent deixat clar que no hi havia penalització en cas d’error i que jo els ajudaria com si estiguessin fent els deures a casa, van realitzar les següents activitats:

ACTIVITATS

past-simple-past-continous-exercises

Autor: http://makelearningfun1.files.wordpress.com/2011/05/past-simple-past-continous-exercises.pdf

 

 Comencem a tenir resultats significatius amb les Flipped Classrooms

 

Les Flipped Classrooms comencen a donar fruits: Els alumnes estan motivats i senten que l’aprofitament del temps és màxim.

Següent pas… guiar-los per crear l’hàbit de des carregar els vídeos als seus dispositius mòbils i continuar avançant.

imageedit_1_3785130258  imageedit_13_6374471660

imageedit_4_7416763432   imageedit_12_7122065994

 

Deixa un comentari

Podeu utilitzar aquestes etiquetes : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>