GUIA DIDÀCTICA

libro_lectura_Deborah Dewit 0

Il·lustració de Deborah Dewit
http://bibliocolors.blogspot.com.es/2015/01/illustracions-de-deborah-dewit-el.html

Els alumnes de 3r d’ESO protagonitzen un curtmetratge en el qual testimonien amb la seva veu, amb la seva primera llengua, la diversitat lingüística a les nostres aules, sent l’anglès el mitjà per entendre’s entre ells. Ho fan amb la narració d’un conte i un posterior making off que revela la cohesió i l’acceptació obtingudes. L’orgull i l’èxit de la feina feta han fet possible que Flying Voices creixi fins al punt d’esdevenir el nostre propi llibre.

– Competències bàsiques.

Els continguts de les diferents parts de Flying Voices contribueixen, amb major o menor grau, a l’adquisició i consolidació per part de l’alumnat de set de les vuit competències bàsiques que emmarquen el currículum (decret 143/2007).

  • Competències comunicatives:

1. Comunicativa lingüística i audiovisual

1. Artística i cultural

  • Competències metodològiques:

2. Tractament de la informació i competència digital

5. Aprendre a aprendre

  • Competències personals:

5. Autonomia i iniciativa personal

6. Coneixement i interacció amb el món físic

  • Competència conviure i habitar el món:

7. Social i ciutadana

El projecte comença aprofitant el Dia Mundial de la Justícia Social i el Dia Internacional de la  Llengua  Materna.  Es  proposa  als  alumnes  parlar  de  les  seves  pròpies  llengües,  dels  seus  orígens  i  de  la  seva  identitat  mitjançant  un  conte  contextualitzat  a  la  Índia  que  exemplifica  injustícies socials com ara l’abús cap als nens i la invisibilitat de les dones.

Primer  s’activen  i  construeixen  els  coneixements  previs  dels  alumnes  fent  connexions  per  garantir que tothom pugui construir significat i aprendre. Els nous conceptes relacionats amb el  contingut del conte, les injustícies socials, s’introdueixen amb anuncis i curtmetratges educatius i motivadors.  Aquests  fan  de  bastides  ja  que  son  vídeos  amb  textos  breus,  gran  quantitat  d’informació visual i tema controvertit.

A continuació es presenta el vocabulari en context, seguint Marzano, perquè sigui significatiu.  S’utilitza realia, imatges i organitzadors gràfics. El text es treballa fent servir tres estratègies de lectura: fer prediccions sobre què llegiran  abans d’introduir el text,  visualització del contingut, i supervisió i reparació de la comprensió  monitoratge  durant  i  desprès  de  la  lectura. En  ensenyar  explícitament  estratègies  i  habilitats  metacognitives  als  alumnes  amb  dificultats  d’aprenentatge,  es  podem  augmentar  les  seves  possibilitats d’experimentar l’èxit de manera significativa. Una vegada ells experimenten l’èxit,  l’actitud  desanimada  cap  a  les  tasques  escolars  acostuma  a  desaparèixer  i  augmenten  les  expectatives d’èxit en el futur.

Desprès de llegir el text, el debat es fa fent servir esquemes i marcs oracionals prèviament  treballats.

Finalitzat el treball del text,  comença el procés de  creació del  curtmetratge. La història es  divideix  en  tants  fragments  com  persones  amb  una  llengua  materna  diferent  del  català  i/o  espanyol  de  la  nostra  àrea  geogràfica  hi  ha  a  la  classe.  Els  estudiants  que  tenen  català o l’espanyol com a L1 s’encarreguen de la introducció de la pel·lícula, de la filmació, i de l’edició del  vídeo: Students’ First Languages.

L’elaboració  del  projecte  es  fa  en  vàries  sessions  enteses  totes  elles  com  ocasions  d’aprenentatge perquè els alumnes s’enfrontin amb aquest propòsit: aprendre; la instrucció està dissenyada amb la finalitat d’ajudar els estudiants a percebre la competència com assolible i a  augmentar la seva sensació de control sobre les tasques d’aprenentatge. Est treballa de manera  cooperativa: els estudiants estan connectats per un objectiu comú i les diferències d’interessos,  orígens i habilitats resulten beneficioses per a tot el grup, ja que conformen el resultat final de  Flying Voices.

Una  vegada  assolits  els  objectius,  valorats  individual  i  col·lectivament,  es  fa  difusió  del  projecte  i  del  resultat  final  perquè  l’èxit  obtingut  vagi  més  enllà  de  la  nostra  classe.  Aquest  difusió inclou la presència a internet i la participació a exposicions i congressos de didàctica i  metodologia, entre d’altres.

Aprofitant la motivació dels nens pel projecte, ens proposem continuar aprenent, compartint i  experimentant l’èxit . Ens posem tots a treballar i aconseguim  crear el projecte­llibre didàctic  Flying  Voices.  Multilingual  Testimony:  when  diversity  becomes  identity,  el  qual ofereix una  oportunitat de viatjar a través de les veus i les llengües d’aquests alumnes. El llibre presenta la  història  tal  i  com  és  narrada  al  curtmetratge,  acompanyada  d’il·lustracions  fetes  pels  nens  protagonistes i  d’una  ‘frase  inspiradora’  en  català.  El  propòsit  d’aquesta  frase  és  ajudar  els  lectors menys hàbils a construir el significat del text inferint contingut i traient conclusions. Al  final del llibre es proporciona la versió en anglès del text i el DVD amb el curtmetratge.

En conclusió, Flying Voices és un projecte d’anglès farcit amb les L1 dels estudiants i amb el  català  com  a  suport.  És  un  testimoni  de  la  diversitat  cultural  i  lingüística  d’una  aula,  i  de  la  motivació  i  capacitat  dels  alumnes,  resultat  del  reconeixement.  Un  projecte  fàcilment  transferible a qualsevol centre, curs i nivell en què hi hagi un mínim de diversitat cultural.

Cap resposta

Una resposta a “GUIA DIDÀCTICA”

14 04 2015

Deixa un comentari

Podeu utilitzar aquestes etiquetes : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>