Com treballem la lectura en anglès com a llengua estrangera?

What Does Research Tell Us About Teaching Reading to English Language Learners?

Article de Suzanne Irujo

En aquest article, una professora d’anglès a alumnes amb altra llengua 1 mostra la seva experiència així com els descobriments del National Literacy Panel on Language-Minority Children and Youth i fa una sèrie de recomanacions per aconseguir una alfabetització i nivell de lectura efectius en aquests aprenents de la llengua anglesa. 

Els descobriments d’aquest article es poden extrapolar a la situació de nouvinguts a l’hora d’aprende català.

L’article parla de consciència fonètica, fluïdesa, vocabulari i comprensió.

Article

letters_book_read

 L’ESPAI DE LA LECTURA

Estrenem aquest nou espai. Aquí parlem de la lectura com d’una activitat quotidiana amb què, d’alguna manera, tots tenim algun tipus de relació. I és cert, però, la lectura va més enllà d’un conjunt de lletres posades unes al costat de les altres en forma de paraula i d’oració i de text, i el missatge del qual nosaltres descodifiquem amb unes eines que hem anat adquirint al llarg de la nostra vida.

En aquest espai anirem desglossant tot allò que està relacionat amb aquest procés d’aprenentatge… o deuríem dir de significació, o comprensió? Parlarem de saber llegir i de com llegir per aprendre. També descriurem les fases de la lectura, així com les seves tècniques i estratègies. Proposarem activitats per treballar la lectura a l’aula, tant la lectura en la matèria de llengua com en matemàtiques o llengües estrangeres.

Som-hi!

child_and_books_208362