ÍNDEX DE RETENCIÓ DE CONTINGUTS

Els percentatges d’aquest diagrama representen la mitjana de “l’índex de retenció” d’informació que s’aconsegueix en cadascun dels tipus d’activitats o mètodes d’ensenyament indicats.