FLIPPED CLASSROOMS

Què és una Flipped Classroom?

Una classe que fa servir vídeos i podcasts com eines d’instrucció amb l’objectiu d’ensenyar conceptes seguint la tecnologia Time Shift (Gravació d’un programa a una plataforma perquè el consumidor pugui tenir-ne accés quan més li convingui).  Els alumnes veuen les classes a casa, al metro, al bus, etc. i a la classe fan l’aplicació pràctica dels continguts, tenint al professor a la seva disposició. D’aquesta manera i tal com diu Crystal Kirch, “els alumnes reben la major part del suport (presència dels companys i del professor) quan treballen amb la càrrega cognitiva més forta (resolvent conflictes i treballant la comprensió, fent servir el contingut)”.

Segons Jonathan Martin:

“Flip your instruction so that students watch and listen to your lectures… for homework, and then use your precious class-time for what previously, often, was done in homework: tackling difficult problems, working in groups, researching, collaborating, crafting and creating. Classrooms become laboratories or studios, and yet content delivery is preserved”.

Aquest vídeo fa una explicació molt gràfica de les necessitats dels alumnes, doncs cadascú aprèn de manera diferent. Per tal d’atendre tothom es necessiten un temps i uns recursos que en aquest moment l’educació pública no té.  Una solució és la Flipped Classroom: Els alumnes veuen el vídeo amb el contingut que es vol explicar a casa. El poden veure tantes vegades com necessitin, doncs el trobaran penjat a la web (a la wiki de classe, per exemple). Gràcies a això, la frustració que experiemnten els nens que es perden disminueix. En cas de dubtes o de quedar-se bloquejats, poden demanar ajuda als companys via plataformes digital com ara Moodle, Edmodo, Wikispaces, d’entre altres. La dinàmica de deures a casa canvia de la mateixa manera que la dinàmica de treball a classe. No es tracta de seure davant del professor i escoltar; ara el professor va alumne per alumne monitoritzant i ajudant la feina que porten a terme dins de l’aula. En altres paraules, el professor no es troba entre el coneixement i l’alumne, sinó que l’alumne té accés directe al coneixement i el professor li fa de guia. Es tracta, en definitiva, d’optimitzar els recursos i el tems dels nostres estudiants.

 

Imatge de previsualització de YouTube

 

Per què fer una Flipped Classroom?

Perquè ens permet diferenciar l’aprenentatge dels alumnes segons el seu ritme lent, mitjà o alt.

Perquè hi ha alumnes que perden part de la informació transmesa tot i ser presents a l’aula.

Perquè quan no hi (els alumnes) són físicament, poden tenir accés al contingut i a l’explicació.

Perquè alguns alumnes tenen dificultat a l’hora de fer els deures correctament a conseqüència d’haver oblidat com fer-ho.

Perquè els professors passen molt de temps cobrint teoria, sense poder disposar del temps necessari per a que els alumnes practiquen sols comptant amb el suport del professor.

Perquè els professors  destinen un temps important a revisar els conceptes ja explicats als alumnes que no ho van entendre en el seu moment.

 

Quins són els objectius de fer una Flipped Classroom?

Crear un ambient d’interès, engrescador i interactiu a l’aula que estigui centrat en l’alumne.

Treure el major profit al temps que tenim amb els alumnes.

Practicar, aplicar i treballar amb contingut a la classe, amb el suport del professor.

Aplicar el learning by doing.

 

Flipped Classroom vs. Classe tradicional

flipped vs traditional

 Dit d’altra manera:

flipped2

 

En aquest vídeo, uns dels creadors d’aquesta metodologia, Aaron Sams, ens explica i mostra com fer una Flipped Classroom, els beneficis que té i la bona acollida entre els alumnes.

Imatge de previsualització de YouTube

 

Referències:

Kirch, C. “What is the Flipped Classroom?”


Accions

Informacions

Cap resposta

2 respostes a “FLIPPED CLASSROOMS”

31 10 2013
Desenvolupament Professional en Llengües Estrangeres (15:25:36) :

[…] Falsos Amics és una aplicació gratuïta per a dispositius mòbils elaborada pel Servei de Llengües de la UAB que mostra parelles de paraules en diferents llengües romàniques, que s’escriuen pràcticament igual, però que tenen significats diferents, són els falsos amics. […]

6 03 2014
Flipped classroom: la classe a l’inrevés | Xarxa d'Innovació Educativa (17:45:54) :

[…] Blocs Xtec.cat: Desenvolupament Professional en Llengües Estrangeres […]

Deixa un comentari

Podeu utilitzar aquestes etiquetes : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>