Planificació

El punt de partida va ser el tema de l’any que triem a l’escola. Aquest tema és triat pel claustre de mestres. A partir d’aquí, va sorgir com a projecte relacionat amb el tema principal de l’escola, els ecosistemes. Cada alumne, va formular una pregunta referent al tema triat, i per grups es va elaborar el mapa conceptual. Va ser un treball cooperatiu. Després que cada grup fes l’exposició del seu mapa conceptual, per votacions, es va triar aquell que millor s’adequava al projecte en sí.

De cada grup de treball es va triar un coordinador que repartia les tasques a realitzar i a casa van donar resposta a la pregunta que havien de posteriorment retornar a la mestra per tal que organitzés la informació. La mestra va recopilar tota la informació i cada alumnes va crear el seu propi lapbook.. Paral·lelament, es van distribuir per grups i cada grup ha treballat un ecosistema en concret.

De cada ecosistema, havien de fer per grups un mural a casa, que posteriorment s’exposaria a l’aula davant de tots/es. Aquesta exposició es reforçaria mitjançant un power point, realitzat a l’aula d’informàtica.

Aquest va ser el procés de planificació del projecte que es va portar a terme.