IMPLEMENTACIÓ

CURS ON S’HA IMPLEMENTAT EL PROJECTE: 5È A I B

TEMPORALITZACIÓ: 1 mes I mig, tres cops per setmana a medi, 1 cop cada 15 dies a llengua i informàtica.

ÀREES IMPLICADES: medi, llengua, plàstica, matemàtiques i TIC.

PROFESSORAT QUE INTERVÉ: TUTORES

PUNT DE PARTIDA: el punt de partida és el tema triat per l’escola, on tots els cursos des de p3 fins a 6è ho realitzem.

Els alumnes de cada aula van triar el nom per la classe i a partir d’aquí va sortir com a projecte, els ecosistemes (5è).

Cada alumne va formular una pregunta. A continuació, es van fer 5 grups. Cada grup va elaborar els seu mapa conceptual. Després que cada grup fes l’exposició del seu mapa conceptual, entre tots es va escollir aquell que millor s’adequava.

El coordinador de cada grup va repartir les tasques i a casa van donar resposta a la pregunta que havien de posteriorment retornar a la mestra perquè pogués organitzar tota la informació.

La mestra, va recopilar tota la informació i cada alumne va elaborar el seu lapbook. Paral·lelament, es van distribuir per grups i cada grup ha treballat un ecosistema.

De cada ecosistema havien de fer per grups un mural (casa) i un power point (es va anar elaborant a les sessions d’informàtica).