Publicacions

Publicacions

 • Serra Hunter, Jaume. Ensayo de una teoría psicológica del juicio. (1902 Tesi Doctoral) Madrid: Imprenta de los Hijos de Gómez Fuentenebro, 1911. Disponible a: Catàleg de les biblioteques de la UAB
 • Serra Hunter, Jaume. «Idealitat, metafísica, espiritualisme», publicat per primera vegada el 1922 a l’Anuari de la Societat Catalana de Filosofia, vol .I. Enrahonar: quaderns de filosofia, 10, 1984, pp. 31-42. Disponible a: Revistes Catalanes amb Accés Obert
 • Serra Hunter, Jaume. Discursos llegits en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona en la solemne recepció pública del Dr. D. Jaume Serra y Hunter el día 27 de desembre de 1925 . Barcelona: Tip. Atlas, 1925. Disponible a : Catàleg de les biblioteques de la UB
 • Serra Hunter, Jaume. «L’Obra filosòfica d’en Ramon Turró», Treballs de la Societat Catalana de Biologia [s.l.], 11, 1927, pp. 441-479. Disponible a: Revistes Catalanes en Accés Obert
 • Serra Hunter, Jaume. Apologia de l’ideal: conferència inaugural del curs de 1925-26 a l’Ateneu de Girona . Girona: [s.n. ], 1926 (Tip. d’El Autonomista). Disponible a: Catàleg de les biblioteques de la UB
 • Serra Hunter, Jaume. Diàlegs / Plató , Fundació Bernat Metge (Col·lecció : traducció); 6, 13, 34, 104, 119. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1924-. Disponible a : Catàleg de les biblioteques de la UB
 • Serra Hunter, Jaume. Conferències filosòfiques: professades durant l’exercici 1928-1929. Barcelona: Ateneu Barcelonès, 1930. Disponible a: Catàleg de les biblioteques de la UB
 • Serra Hunter, Jaume. Dimarts 25, nit a les 10, conferència pública a càrrec de Jaume Serra Hunter “La cultura de la Catalunya vuitcentista”… [Material gràfic] / Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria. [Barcelona]: Nebots d’en López Robert i Cª, [1932]. Disponible a: Catàleg de les biblioteques de la UB
 • Serra Hunter, Jaume. Xavier Llorens i Barba: estudis i carrera professional: la seva actuació docent. Barcelona: [s.n.], 1937 (Impr. de la Casa d’Assistència P. Macià). Disponible a: Catàleg de les biblioteques de la UB
 • Serra Hunter, Jaume. El pensamiento y la vida: estímulos para filosofar. México: Centro de Estudios Filosóficos de la Facultad de Filosofia y Letras, 1945. Disponible a : Catàleg de les biblioteques de la UB
 • Serra Hunter, Jaume. Escrits sobre la història de la filosofia catalana. Barcelona: Publicacions de la Facultat de Filosofia, Universitat Ramon Llull, 2011. Disponible a: Catàleg de les biblioteques de la UB

Referències

Bibliografia

 • Sales i Coderch, Jordi R.. Jaume Serra i Húnter, semblança biogràfica / conferència pronunciada davant el Ple per Jordi Sales i Coderch, el dia 14 de juny de 1999. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2000. Disponible a: Catàleg de la Biblioteca de Catalunya
 • Verdaguer i Turró, Miquel. Carles Rahola i Serra Hunter, una amistat intel·lectual / Miquel Verdaguer i Turró; pròleg de Josep-Maria Terricabras. Col·lecció Joan Puigbert; 7. Girona: CCG, 2007. Disponible a: Catàleg de les biblioteques de la UB

Enllaços externs