Filosofia per a profans

La col·lecció de llibres Filosofia per a profans és una col·laboració entre la filòsofa Maite Larrauri i el dibuixant Max.

A l’igual que la pintura no està dirigida als pintors, ni la música als experts en música, la filosofia tampoc no és per als entesos. La col·lecció <<Filosofia per a profans>> vol facilitar l’accés a la filosofia d’alguns autors, no explicant-ne les seves vides o resumint les seves teories, sinó oferint, per cadascú d’elles, una clau en la qual puguin ser llegits.

 • El desig, segons Gilles Deleuze.
  • El deseo, según Gilles Deleuze.
 • La sexualitat, segons Michel Foucault.
  • La sexualidad, según Michel Foucault.
 • La guerra, segons Simone Weil.
  • La guerra, según Simone Weil.
 • La felicitat, segons Spinoza.
  • La felicidad, según Spinoza.
 • L’amistat, segons Epicur .
  • La mistad, según Epicuro.
 • La llibertat, segons Hannah Arendt.
  • La libertad, según Hannah Arendt.
 • La potència, segons Nietzche.
  • La potencia, según Nietzsche.
 • L’exercici, segons Marc Aureli.
  • El ejercicio, según Marco Aurelio.
 • L’educació, segons John Dewey.
  • La educación, según John Dewey.
 • La creación, según Bergson