Música y pensamiento

A ‘Música y pensamiento‘ es reflexiona sobre els pensadors de la filosofia occidental a través de monogràfics i relats. La música ajuda a il·lustrar cada tema exposat en el seu  paisatge sonor.

Radio Clásica. RTE. Presentat per: Mercedes Menchero Dirigit per: Mercedes Menchero