Allò central és el vocabulari i els continguts

La investigació de les últimes dècades ens diu que l’escola tradicional havia entès que és el que dóna als alumnes una capacitat per pensar: el vocabulari i els continguts. L’alumne aprèn “matèries” per adquirir coneixements i vocabulari, i amb l’adquirit és capaç de desenvolupar una activitat intel·lectual cada vegada més independent. Pas a pas desenvolupa el seu pensament crític, la seva creativitat i la seva capacitat de comunicació, capacitats molt valorades actualment. Per viure en l’època de la informàtica, l’alumne no necessita menys coneixements que abans sinó més. Mai ha estat tan important com ara no només saber molt sinó a més ser flexible.

Inger enkvist / Educar per pensar. Allò central és el vocabulari i els contingut