Fons documental

Joaquim Sala i Pujolràs va fer donació del seu fons documental a la Xarxa de Biblioteques Municipals, que li reconegué com a fons especial.

El fons especial Joaquim Sala Pujolràs està format per la seva biblioteca personal. La temàtica és multidisciplinar, però hi predomina la Filosofia i les Humanitats.

Joaquim Sala Pujolràs – Berga. Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet

Biblioteca de Berga. Ramon Vinyes i Cluet · Data i hora: 28 de juliol de 2015 9:00 · Editat · · Agraïment a Joaquim Sala Pujolràs per la donació de la seva biblioteca personal. 28/07/2015 — a Biblioteca de Berga. Ramon Vinyes i Cluet.