Avaluació i veu dels alumnes

L’avaluació del projecte s’ha realitzat a tres nivells:  mestres, alumnat i famílies.

Pel que fa a l’alumnat s’ha fet una valoració final del projecte a l’hora de tutoria a nivell de grup i oral.

A les famílies se’ls ha enviat un qüestionari de valoració sobre l’impacte que ha tingut el projecte a nivell familiar.

Finalment , les  mestres hem valorat el projecte en una reunió extraordinària  de l’equip impulsor.

En general en els tres àmbits (alumnat, famílies i mestres) les valoracions han estat molt positives.

AVALUACIÓ I VEU DELS ALUMNES

  • Des d’un inici, com a mestres, ens vam plantejar com seria l’avaluació del projecte, amb la formació a la Xarxa de CB: calia fer partícip a l’alumne/a en el seu procés de regularització de l’aprenentatge.
  • Vam decidir realitzar la rúbrica a l’inici de la sessió (pels més grans) i una diana d’avaluació (pels més petits). Per tant, vam donar a conèixer els objectius d’aprenentatge i els criteris d’avaluació a partir del que l’alumnat va expressar en la sessions prèvies al projecte.
  • Cada dia, a l’inici i al final de la sessió, es posa en comú els ítems i què s’espera d’ells. A través de converses i reflexions, hi va haver molta interacció entre els diferents grups d’alumnes per mostrar i explicar el que havien après. El vídeo final és una evidència, les converses amb el grup classe també, el recull de les valoracions de la rúbrica i les dianes i els plafons exposats al passadís principal de l’escola.
  • L’observació directa per part del professorat és rellevant en el projecte interdisciplinari i també té un registre amb tots els infants del grup per tal d’escriure diferents moments. I el treball en equip per part dels mestres és important, amb la reflexió de les avaluacions que fa l’alumnat.

LA VEU DELS ALUMNES:

L’alumnat ens ha fet arribar la seva alegria per les tasques realitzades en aquest projecte interdisciplinari. Les sessions flueixen i realment hi ha un aprenentatge més enllà d’allò acadèmic; és un aprenentatge de relacions entre iguals i entre grans i petits, de responsabilitat, de respecte, etc. i intens. Compartir coneixements i moments. A l’alumnat li agradaria fer-ho més temps i més sovint.

Amb la veu dels alumnes guiem l’aprenentatge pel projecte interdisciplinari. Es manifesten amb una Assemblea inicial i final, en tot el procés mitjançant reflexions i converses i va més enllà del temps marcat establert.

La veu dels alumnes

Tot i que el treball realitzat no era una feina fàcil, la motivació ha anat minvant, sobretot pel que fa el grup de segon. El fet de pensar un projecte a tot el cicle inicial ens fa pensar com a mestres que no només hem de tenir present la tasca a realitzar sinó com podem mantenir motivats a ambdòs cursos.

Amb tot això, també ens hem plantejat diferents canvis com; en comptes de què la motivació la tinguem a partir d’un personatge virtual creat per nosaltres, podem fer que aquest personatge sigui real si ens coordinem amb una altra escola i duem a terme el mateix treball. A més, el grup de l’altre escola amb el qual ens coordinem també ens pot servir per avaluar-nos el nostre treball.

Per tant, tot i tenir en compte la seva decisió a l’hora de dur a terme la guia turística hem vist, un cop acabat el treball, que hauríem d’haver canviat de tàctica a l’hora de presentar-la. Ens ha fet falta tenir present la motivació dels dos cursos, mantenint la tria del tema del treball per part dels mestres.

La veu dels alumnes

“ Les cultures són diferents i això m’agrada perquè així no et sorprenen les diferències.”,  “ M’ha fet molt il·lusió que vinguessin els meus pares a veure l’exposició i ensenyar-los el que hem après”, “ He après que hi ha moltes cultures diferents i que totes són importants”, “M’ha agradat organitzar l’exposició” , “Cada cultura té uns costums i tradicions diferents, però algunes s’assemblen”.

La veu dels alumnes

smartcapture

Totes  i tots reconeixen que s’ho han passat molt bé i que han après molt.. Han treballat una setmana i mitja de valent,   no hem acabat tot el que ens havien proposat i ho han tingut molt clar…això ho acabarem la propera setmana o l’any que ve.

Quan avui darrer dia del projecte (la propera setmana fem la setmana de l’esport i anem cada dia a la platja, a jugar a bowling, a tennis..), han anar a fer les seves representacions al poble, s’ha vist que havien entès l’edat mitjana, que sabien què passava a cada edifici  i han explicat als turistes que trobàvem al carrer quin treball havien fet.

Han entès molt clarament el procés i l’espina de peix de la classe els ha ajudat molt. Veure el seu producte acabat i que és molt útil per tothom, conèixer llocs de Castelló que els eren desconeguts, treballar amb les tablets i els mòbils i fer-ho bé, demostrar que eren capaços de geolocalitzar  els diferents indrets els ha motivat.

Si volem sentir les seves veus  quan vingueu a fer turisme per Castelló potser trobareu les seves exposicions en català, castellà i anglès i podreu veure les petites representacions que han imaginat.

Això si les nostres veus es queixen que la tecnologia falla, i moltes vegades el wifi i la xarxa ens ha fet esperar massa.

La veu dels alumnes

El projecte s’inicia a partir de la Xerrada sobre el canvi climàtic i les seves conseqüències. La curiositat que desperta en els alumnes fa que es documentin, planifiquin i organitzin una campanya a favor del medi ambient. Ells mateixos planifiquen xerrades informatives, accions organitzades a l’entorn i altres activitats de conscienciació tant a l’escola com al poble.

Els i les alumnes han pres consciència que el seu treball i esforç ha suposat una millora per al medi ambient, ja que és responsabilitat de tots.

Aquest projecte s’ha fet extens a altres escoles de la zona i els nostres alumnes esperen poder seguir treballant i afegint experiències mediambientals. És per això que, si és possible, durant el proper curs es duran a terme una sèrie de trobades i accions engrescadores.

La veu dels i les alumnes

El fet d’haver plantejat el Projecte encarat a la gestió (o apadrinament) dels diferents espais del pati, ha provocat en ells/ una motivació i una implicació total en la seva millora, ja que el repte partia del seu interès. Així mateix, han vist la necessitat real de difusió del treball realitzat, a tota la comunitat educativa i així ho han fet.

Han generat propostes creatives i amb una gran dosi d’imaginació per realitzar les activitats, tant dins del mateix espai del pati com de difusió a la resta de l’escola. Això els ha fet gaudir de l’aprendre a aprendre, els ha motivat per seguir aprenent i, alhora, de fer-ho cooperativament.

Els i les alumnes han pres consciència que el seu treball i esforç ha suposat una millora per a tots/es, tant a nivell d’espai com a nivell personal (o de grup), cosa que els ha provocat una gran satisfacció personal que, alhora, els ha motivat per autoregular-se i implicar-se més en les activitats de millora de la convivència del centre.

LA VEU DELS ALUMNES

A la part inicial ells diuen tot el que en saben i a partir d’aquí també tot el que volen saber, aquest serà l’eix vertebrador de tot el projecte.

Al final de cada projecte es fa una autoavaluació en que els alumnes valoren el seu treball i el grup, en concret, les seves aportacions al grup, com han treballat, què han assolit…

Aquesta informació queda reflectida a l’informe (document final que els alumnes presenten de cada projecte i que conté a grans trets tres parts: Inicial de presentació, justificació i membres del grup; una segona on s’hi fan diverses demandes sobre les propostes treballades i la tercera de reflexió personal i valoració del propi treball i en relació al grup) o en alguns projectes, també en una rúbrica d’autoavaluació on ells mateixos es situen en el que han assolit.