LA VEU DELS ALUMNES

A la part inicial ells diuen tot el que en saben i a partir d’aquí també tot el que volen saber, aquest serà l’eix vertebrador de tot el projecte.

Al final de cada projecte es fa una autoavaluació en que els alumnes valoren el seu treball i el grup, en concret, les seves aportacions al grup, com han treballat, què han assolit…

Aquesta informació queda reflectida a l’informe (document final que els alumnes presenten de cada projecte i que conté a grans trets tres parts: Inicial de presentació, justificació i membres del grup; una segona on s’hi fan diverses demandes sobre les propostes treballades i la tercera de reflexió personal i valoració del propi treball i en relació al grup) o en alguns projectes, també en una rúbrica d’autoavaluació on ells mateixos es situen en el que han assolit.

TREBALL EN EQUIP DELS DOCENTS

El centre ens facilita 2 hores setmanals per reunir-nos per poder planificar, programar, coordinar, avaluar de manera continuada…

Els objectius:

A partir dels continguts que el centre té establerts per treballar a CS, vam escollir uns objectius que partint de l’àmbit del medi natural, social i cultural, treballessin altres àmbits com ara el matemàtic, lingüístic, educació en valors, digital i artístic.

PRODUCTE FINAL

Treball de recerca dels estaments socials i una representació gràfica plàstica.

Text argumentatiu on, gràcies a la informació trobada i treballada, argumenten davant del gran grup el perquè de la tria del seu personatge.

A partir de la pregunta inicial es creen grups que s’articulen mitjançant els seus interessos. Es fa recerca de la informació necessària per poder contestar la pregunta inicial, sabent que al final, l’hauran d’explicar a la resta de companys.

Dins les inquietuds mostrades pels alumnes relacionades amb la pregunta inicial, es prepara una representació teatral que inclou guió-escenificació-vestimenta i es porta a terme en un escenari en el context proper com és St. Miquel de Fluvià, poble rellevant de l’Edat Mitjana.

IMPLEMENTACIÓ

Els diferents grups, a part de les cerques habituals en relació al que han demanat en el Què en volem saber, es preparen representacions de diferents situacions de l’època: La pesta negra, la vida als monestirs, un enterrament, un casament, un atac a un castell, un robatori, mitjans de transport, el bufó…

Es fa una sortida a Sant Miquel per fer una visita guiada amb una persona del poble que té un ampli coneixement i una gran capacitat per connectar la mainada amb el que anem a descobrir.

S’utilitza molt la descoberta en petits grups i posades en comú, ja sigui per trobar informació, com pels teatres…

Per relacionar els nous coneixements amb els c previs, a final de projecte es fa una revisió que cadascuna de les preguntes del què volem saber per comprovar que ho han entès i après. També es fa una petita prova molt pràctica, amb mapes, imatges (vestits dels diferents estaments socials, monuments romànics i gòtics…).

S’ha treballat també l’escala i amidaments per poder elaborar un plànol, tot a partir de la petició del Compte de la zona, de manera lúdica i creativa.

Els alumnes van recollint totes les informacions en una llibreta de projecte.

METODOLOGIA

Per iniciar el projecte, amb el grup-classe, s’ubica l’edat mitjana en un esquema temporal de la història. Després es posa a l’abast dels alumnes un recull atractiu de llibres i es pretén que a través d’aquestes lectures s’endinsin a l’època i puguin començar el projecte amb una idea més clara del que fou aquell temps.

Es treballarà en l’entorn proper ja que en aquest hi ha riquesa d’aquesta època, concretament a Sant Miquel de Fluvià: Monestir, església, campanar, font, forn de ceràmica…

A partir del que volen saber s’organitzen els grups (3 persones) on es tenen en comte la combinació de cursos, diferències de ritme, de caràcters… Aquests van rebent propostes fetes pels mestres i les van resolent o treballant successivament. La guia per l’elaboració de les propostes la marquen les demandes dels nens.

Tot el que es va preparant es fa en treball en equip dels docents per poder quedar reflectit el fer de tota la mainada, i així es va fent programació, avaluació continuada…

PLANIFICACIÓ

“Quin personatge de l’edat mitja t’agradaria ser?”

A partir d’aquesta pregunta, proposem als i les alumnes un treball de descobriment d’aquesta època. Pretenem contextualitzar-los en situacions quotidianes d’aquell moment i en un entorn proper per tal de fer més vivencial la vida de l’època.

Cal dir que iniciem un projecte on els coneixements previs per part dels alumnes  no són massa clars ni estructurats i per tant, la descoberta haurà de ser més important. A partir d’aquest descobriment ells i elles hauran de decidir què volen aprendre i què voldran aprofundir.

QUI SOM?

L’escola els Terraprims està situada en el municipi de Saus, Camallera i Llampaies (Alt Empordà), però, també, hi assisteixen nens i nenes dels pobles veïns: Sant Mori, Vilaür, Vilopriu, Gaüses i Valldevià.

Actualment, hi ha 135 alumnes i el claustre està format per 14 mestres.

Aquest any ens hem iniciat en el treball per projectes a l’etapa de primària. Aquests es duen a terme al llarg de 3-4 sessions setmanals d’una hora i mitja i es realitzen en grups internivells.

En el bloc presentarem tres projectes, un per a cada cicle: a cicle inicial “Els transports”, a cicle mitjà “La sang dona vida” i a cicle superior “L’Edat Mitjana”.

DCIM100MEDIADJI_0010.JPG

La ZER ens presentem!

Benvinguts i benvingudes al nostre bloc.

Som la ZER Cap de Creus. Aquesta ZER està formada per dues escola, Les Clisques del Port de la Selva  i Puig d’Esquers de Colera.

Aquest curs hem creat un equip impulsor format per mestres de les dues escoles de la ZER, però cada escola ha desenvolupat un projecte propi. Cada centre farà publicacions sobre el projecte treballat a la seva escola.