Ens organitzem

L’escola Josep Peñuelas del Rio és l’escola de la Jonquera. És un centre de dues línies format per un claustre de 33 mestres dels quals 23 formem part de l’equip impulsor de la xarxa de competències bàsiques.

Amb un equip tan gran el primer pas necessari per poder desenvolupar un projecte ha estat el d’organitzar-nos en petits grups de treball. Cada un d’aquests grups ha agafat un projecte d’escola i a través del debat i de la reflexió amb els materials de la xarxa ha fet una programació del projecte per poder-lo implementar en un o diversos cursos.

Els projectes treballats han estat els següents:

  • El teatre a l’escola: Ja fa anys que a l’escola fem teatre amb els alumnes de CS i CM, però amb la intenció d’ampliar el treball a cicle inicial i sobretot amb l’objectiu d’aprofitar la proposta del teatre per elaborar un projecte de curs que impliqui el treball i el desenvolupament de diferents competències.
  • Els Ambients a Infantil: Ja fa tres anys que a infantil es treballa amb ambients de treball però amb l’objectiu de fer un pas més en aquesta proposta metodològica l’equip docent d’infantil ha estat treballant en la planificació d’aquest projecte.
  • Emociona’t i conviu: Aquest projecte nascut de la setmana cultural del curs 2017/2018 té com a objectiu treballar de manera transversal; la gestió emocional, l’autoestima, l’assertivitat, les habilitats socials i la resolució positiva de conflictes.
  • El cor del Peñuelas: Aquest projecte ha nascut aquest curs i té com a finalitat que els alumnes realitzin un projecte social orientat a la conscienciació de les necessitats que hi ha en un context real.

 

De tots els projectes realitzats, la proposta que finalment hem decidit documentar i presentar al blog és la del projecte El Cor del Peñuelas.

Qui som?

Aquest bloc forma part d’una col·lecció de relats de l’experiència de posada en pràctica d’un treball per projectes, per part d’un equip de mestres d’Ed. Infantil i Primària.

S’ha realitzat en el marc de la xarxa de Competències Bàsiques (Curs 2018-19)

Llar Escola Vallgarriga és un centre educatiu públic d’educació de primer i segon cicle d’infantil i primària. Escolaritzem infants des de 1 any d’edat ja que l’escola forma part del pla experimental 0-3 promogut pel Departament d’Ensenyament.

L’Escola-Llar es va inagurar fa més de 40 anys i està ubicada a la població de Sant Miquel de Fluvià, comarca de l’Alt Empordà. Actualment, escolaritza una part important de la població infantil del municipi.

Ens definim com una escola catalana, pluralista, inclusiva, participativa i implicada amb l’entorn. Tenim com a base de treball l’educació per a la diversitat, l’educatició integral i de qualitat, l’educació en valors i una línia pedagògica compartida.

Entenem que l’Escola-Llar “la fem entre tots i totes”. Per això, donem molta importància a la participació de l’alumnat, de les famílies i de l’entorn.

L’Equip Impulsor està format per 10 mestres de l’escola. Aquest és el nostre primer any que formem part de la Xarxa de Competències Bàsiques i el nostre objectiu és donar resposta a la metodologia competencial del nostre Projecte Educatiu d’Escola.

QUI SOM?

L’escola els Terraprims està situada en el municipi de Saus, Camallera i Llampaies (Alt Empordà), però, també, hi assisteixen nens i nenes dels pobles veïns: Sant Mori, Vilaür, Vilopriu, Gaüses i Valldevià.

Actualment, hi ha 135 alumnes i el claustre està format per 14 mestres.

Aquest any ens hem iniciat en el treball per projectes a l’etapa de primària. Aquests es duen a terme al llarg de 3-4 sessions setmanals d’una hora i mitja i es realitzen en grups internivells.

En el bloc presentarem tres projectes, un per a cada cicle: a cicle inicial “Els transports”, a cicle mitjà “La sang dona vida” i a cicle superior “L’Edat Mitjana”.

DCIM100MEDIADJI_0010.JPG

QUI SOM?

L’escola els Terraprims està situada en el municipi de Saus, Camallera i Llampaies (Alt Empordà), però, també, hi assisteixen nens i nenes dels pobles veïns: Sant Mori, Vilaür, Vilopriu, Gaüses i Valldevià.

Actualment, hi ha 135 alumnes i el claustre està format per 14 mestres.

Aquest any ens hem iniciat en el treball per projectes a l’etapa de primària. Aquests es duen a terme al llarg de 3-4 sessions setmanals d’una hora i mitja i es realitzen en grups internivells.

En el bloc presentarem tres projectes, un per a cada cicle: a cicle inicial “Els transports”, a cicle mitjà “La sang dona vida

DCIM100MEDIADJI_0010.JPG

” i a cicle superior “L’Edat Mitjana”.

Qui som?

Impulsats per seguir millorant cada dia en l’aprennetatge globalitzat dels nostres alumnes, aquests curs ens engresquem a formar part de la xarxa de competències bàsiques.

L’equip impulsors de l’institut de Vilafant està format per 9 professors de diferents matèries. Ens hem distribuit per cursos garantitzant que es pugui iniciar el treball per projectes en tots els nivells de la ESO, hi ha dos membres de l’equip impulsor a cada curs.

Hi ha professors que ja estan fent projectes en el centre dins dels programes Erasmus+, o dins de les seves pròpies matèries, altres ja havien treballat amb aquesta metodologia en altres centres docents. Però tots engeguem amb moltes ganes i força, ja us anirem explicant com ens va! : )

Qui som?

L’escola Mare de Déu del Mont és una escola d’educació especial a l’Alt Empordà, situada al municipi de Vilafant.

A l’escola hi ha 120 alumnes des de 3 anys fins a 18/20 anys.

L’equip impulsor està format per nou mestres però tot el claustre està implicat en el desenvolupament del projecte.

Cal dir que nosaltres no tenim experiència en el treball per projectes però ens hem engrescat a treballar seguint aquesta metodologia.

El projecte que hem decidit dur a terme és “El nostre hort” en el qual hi participen totes les classes de l’escola.

TOTS JUNTS… CREEM

L’equip impulsor de l’escola Sant Pau està format per dos mestres de cada cicle, a part de tots els membres de l’equip directiu.

Motivats per la temàtica anual de les associacions i el lema “Tots junts…” ens vam engrescar a crear un gran projecte, un autèntic projecte, dels d’ara. Reformulant-nos el que havíem fet fins ara i donant-nos l’oportunitat d’obrir les nostres ments i renovar-nos.

D’aquesta manera, durant les primeres sessions, vam parlar i contrastat opinions, ens vàrem qüestionar allò que fèiem, vàrem llegir alguns articles,… en definitiva, ens vam donar l’oportunitat de crèixer com a mestres, d’ampliar els nostres coneixements i de millorar les nostres metodologies sense oblidar que, no tot el que havíem fet fins ara estava malament. Simplement, la societat ha anat avançant i ens hem preguntat: si la societat canvia, nosaltres hem de seguir amb les mateixes metodologies?

Els mestres també hem d’evolucionar, adaptar-nos als nous temps i guiar-nos per aquells mètodes que funcionen. Per fer aquesta evolució necessitàvem posar-hi, simplement, la primera llavor: les ganes de sortir de la nostra zona de confort!

Equip Impulsor i el nostre referent del CRP.

 

Com és l’Escola l’Esculapi?

L’Escola l’Esculapi és una escola d’una línia situada al municipi de l’Escala.

A l’escola hi ha al voltant d’uns 230 infants amb gran diversitat de ritmes d’aprenentatge i un alt nombre d’alumnat d’origen estranger.

Aquests factors ens van fer reflexionar i veure la necessitat de fer canvis metodològics i organitzatius que ens permetessin atendre de manera més individualitzada a tot l’alumnat. A partir d’aquí, vam assistir a diferents formacions, vam intercanviar experiències amb d’altres escoles, vam compartir estones de reflexió, de debat entre les mestres i es va arribar a uns acords pedagògics basats en uns principis educatius.

El curs 2013/14  a l’etapa d’educació infantil s’inicia el treball per ambients. Creiem que aquesta organització ens ajuda a poder atendre les necessitats de la diversitat de l’alumnat i així  superar les dificultats amb les que ens havíem anat trobant en els darrers anys.

A l’etapa d’educació primària  es va veure la necessitat de donar continuïtat al treball que s’estava portant a terme a educació infantil i es va optar per un treball més globalitzat. Es va iniciar mitjançant el Pla de treball que ha anant evolucionant cap als estudis d’investigació que es porten a terme actualment.

L’equip impulsor està format per tot el claustre de l’escola amb l’objectiu d’aconseguir més recursos i acompanyament per tal de consolidar la línia del centre.

L’equip de l’escola Josep Pous i Pagès

Som l’Escola Josep Pous i Pagès de Figueres situada al mig del barri de Sant Joan i el Culubret. A l’escola hi ha al voltant de 200 alumnes distribuïts alguns cursos en dues línies i altres en una. L’escola és un centre de màxima complexitat i el claustre hem decidit fer un canvi metodològic per tal de millorar els resultats acadèmics i l’absentisme. És el segon any en què fem una formació sobre el treball per projectes i ens hem engrescat a formar part de la Xarxa de Competències Bàsiques.

L’equip impulsor està format per gairebé tres quartes parts del claustre i és un equip jove, dinàmic i implicat.

Actualment, a nivell de centre s’estan treballant diferents projectes, sobretot relacionats en l’àrea de medi, però tots ells acaben sent de treball globalitzat. Per documentar el projecte de la Xarxa hem decidit realitzar-ne un de nou a nivell d’escola, on s’ha implicat tot el claustre. Aquest projecte se centrarà en: “El pas del temps. Com canvio jo i el meu entorn?”

 

sdr

Comencem a treballar!

Dins l’equip impulsor del nostre centre, per millorar els treballs de síntesi, ens hem repartit en 3 grans grups: el projecte de recerca de 4ESO, el treball de síntesi de 3ESO i proposta d’activitats per a 1r i 2n d’ESO.

El projecte que documentarem és El Maremar, que correspon a 3r d’ESO. L’origen del Maremar és un conjunt d’activitats esportives en l’àmbit marí, en col·laboració amb empreses de la vila que ofereixen monitoratge i assessorament en windsurf, kayak i vela. Paral·lelament, hi ha programades activitats relacionades amb el medi marí i costaner, proposades des de les diferents àrees.

Ens hem adonat que el projecte no complia amb els requeriments d’un projecte ja que eren activitats deslligades al voltant d’un eix comú. Ens hem proposat, doncs, convertir el treball de síntesi en un projecte interdisciplinar i cohesionat.