Avaluació

L’avaluació es durà a terme al llarg del nostre projecte. La nostra eina principal és l’observació directe en les diferents activitats fixant-nos ens els criteris creats a l’inici d’aquest projecte. També es tindrà en compte el producte final ja que haurà de respondre també a uns ítems que els propis alumnes van marcar a l’hora de decidir quin producte final volíen i com havia de ser.

El fet de treballar amb cicle inicial amb una ràtio baixa ens permet ser dos mestres a l’aula, atendre millor a les necessitats individuals de l’alumnat i detectar errors per corregir-los a temps. Finalment, visualitzarem tots els productes finals en gran grup i farem comentaris constructius (responen a la pregunta de com milloraríem la feina feta) a la resta de companys.

Els criteris que hem creat a l’inici del projecte no responen a uns continguts, sinó a unes maneres d’actuar i de comprometre’s amb les tasques que han dut a terme i amb el treball en grup.

Planificació del projecte OBRIM-NOS AL MÓN

El tema principal del projecte és conscienciar a l’alumnat en el respecte i l’estimació cap al nostre planeta Terra, cap a nosaltres mateixos i cap a tot el que ens envolta.

Arrel de l’Assemblea realitzada el curs passat (sobre els Drets i Deures dels Infants), l’Assemblea d’aquest curs (Respecto el meu entorn escolar i a les persones que en formen part) i el treball de la Setmana de prevenció de Residus, ha sorgit el projecte: “OBRIM-NOS AL MÓN”.

A cada grup classe se’ls hi va preguntar què els hi suggeria aquest títol. De les idees que van sortir, se’n va fer un buidatge – que no va ser fàcil- i es van agrupar en 5 temàtiques clau:

  • La gastronomia
  • L’Univers
  • La Natura
  • Els països
  • La cultura

I connectant aquests punts amb un viatge amb furgoneta Califòrnia, hem volgut que el projecte interdisciplinari es centri en fer camí cap a la unió d’aquests. Si cada punt temàtic és la punta d’una estrella (una estrella de cinc puntes) tots caminem cap al centre, cap al RESPECTE A UN MATEIX I CAP AL MÓN.

Llavors, es va crear un conte en el qual hi ha 5 protagonistes: la Nat, en Tron, l’Uni, en Pai i la Tura. Aquest conte es va llegir a cada classe i, lliurement, cada alumne/a va escollir a quina furgoneta pujava per a realitzar el viatge que més li interessava.