La veu dels alumnes

“ Les cultures són diferents i això m’agrada perquè així no et sorprenen les diferències.”,  “ M’ha fet molt il·lusió que vinguessin els meus pares a veure l’exposició i ensenyar-los el que hem après”, “ He après que hi ha moltes cultures diferents i que totes són importants”, “M’ha agradat organitzar l’exposició” , “Cada cultura té uns costums i tradicions diferents, però algunes s’assemblen”.

Producte final

Els alumnes van haver de co-organitzar una fira conjuntament amb l’equip docent. Entre les diferents tasques es van encarregar d’elaborar la nota informativa per demanar la participació de les famílies per la recollida de material per l’exposició i també d’inventariar-lo.

Es van fer tallers de cuina, danses, contes i llegendes, tòtems i dibuixos tribals, jocs d’arreu del món esportius i de taula, henna i pentinats, xerrades i un espectacle final. També es va portar a terme una exposició amb un recull d’objectes simbòlics de diferents orígens.

Implementació

 

En aquest estudi ens hem organitzat en petits equips de treball en funció dels seus interessos. Cadascun d’ells havia de fer recerca a través de diferents fonts (entrevistes, documentals, etc.) per tal de recollir aquella informació imprescindible per portar a terme la fira. Paral·lelament, havien d’organitzar-se per gestionar la recollida de material per l’exposició (cartes a les famílies, inventari, etc.)

Metodologia

Des de fa tres cursos a l’escola es treballa per estudis. Aquests parteixen dels interessos de l’alumnat de manera que a través de la seva motivació, potenciem la curiositat.  Arran d’un debat establert a l’aula es proposa treballar un conjunt de temes que es poden englobar: cultura, cuina, música, balls, etc. I d’aquí, es decideix treballar les cultures.

Presentem l’estudi amb:

  • Visualització d’un vídeo.
  • Mostra de diferents llibres que parlen sobre les cultures.
  • Personatges de contes o llegendes d’altres països.
  • Jocs de taula.
  • Elements típics d’altres llocs.

Un cop acabades les presentacions l’alumnat ha escollit els subtemes i s’han fet grups intentant respectar al màxim les seves preferències.

A partir d’un país triat, es treballen els diferents aspectes proposats. Fomentem la recerca i selecció d’informació a través de diferents mitjans. L’alumnat treballa de manera autònoma amb l’acompanyament del docent.

Degut a la varietat d’orígens de l’alumnat, es convida a les famílies a participar en el projecte.

Amb tot el material i informació recollida, s’organitza una setmana cultural on tots els tallers que hi hauran faran referència a l’estudi de les cultures del món. Durant aquesta setmana hi participaran tot i totes les alumnes de l’escola. Totes les activitats es duran a terme gràcies a l’ajuda externa de voluntaris, famílies, etc.  

La cloenda final de la setmana i de l’estudi, és una exposició amb tot el material recollit i una festa final.

Planificació

En acabar el segon trimestre vam estar parlant amb els alumnes sobre quins estudis els agradaria fer i quins els agradaria repetir. Un cop fet el debat se’ls va demanar que ho anotessin en un paper.

Al fer el buidatge es va observar que proposaven treballar un conjunt de temes que els podíem englobar: cultura, cuina, música, balls,… i així va ser com vam decidir estudiar “CULTURES”.

Després de converses amb l’equip impulsor es va considerar un projecte atractiu per ser compartit amb la resta de l’alumnat ja que hi ha diversitat de cultures dins l’escola i vam pensar que  augmentaria la participació d’algunes famílies en les activitats.

Dins l’aula el grup classe va treballar diferents temàtiques relacionades amb les cultures i va sorgir la proposta de fer una fira de cultures.  

Els alumnes van organitzar l’exposició per la fira i l’equip docent va planificar els diferents tallers i xerrades per la fira.  I es va convidar a les famílies a participar-ne.

Com és l’Escola l’Esculapi?

L’Escola l’Esculapi és una escola d’una línia situada al municipi de l’Escala.

A l’escola hi ha al voltant d’uns 230 infants amb gran diversitat de ritmes d’aprenentatge i un alt nombre d’alumnat d’origen estranger.

Aquests factors ens van fer reflexionar i veure la necessitat de fer canvis metodològics i organitzatius que ens permetessin atendre de manera més individualitzada a tot l’alumnat. A partir d’aquí, vam assistir a diferents formacions, vam intercanviar experiències amb d’altres escoles, vam compartir estones de reflexió, de debat entre les mestres i es va arribar a uns acords pedagògics basats en uns principis educatius.

El curs 2013/14  a l’etapa d’educació infantil s’inicia el treball per ambients. Creiem que aquesta organització ens ajuda a poder atendre les necessitats de la diversitat de l’alumnat i així  superar les dificultats amb les que ens havíem anat trobant en els darrers anys.

A l’etapa d’educació primària  es va veure la necessitat de donar continuïtat al treball que s’estava portant a terme a educació infantil i es va optar per un treball més globalitzat. Es va iniciar mitjançant el Pla de treball que ha anant evolucionant cap als estudis d’investigació que es porten a terme actualment.

L’equip impulsor està format per tot el claustre de l’escola amb l’objectiu d’aconseguir més recursos i acompanyament per tal de consolidar la línia del centre.